Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Algoritmeregister

Onderzoeker doet digitale analyse op beeldschermen waar veel nullen en enen op staan

De Belastingdienst maakt in zijn dienstverlening gebruik van veel gegevens van burgers en bedrijven. Met computers en algoritmes kunnen we ons werk beter, slimmer en sneller doen. We kunnen namelijk niet alles iedere keer opnieuw bedenken en handmatig verwerken. We leggen op deze pagina graag uit wat algoritmes zijn, waarom we die gebruiken en waarvoor.

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een serie van vooraf afgesproken regels en stappen die een computer vanzelf volgt. Zo kan het algoritme berekeningen maken om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden. U kunt een algoritme vergelijken met een recept. De gegevens (data) zijn de ingrediënten van het algoritme.

Waarom gebruiken we algoritmes?

De Belastingdienst heft, controleert en int rijksbelastingen en premies voor alle inwoners in Nederland. Dat is een omvangrijke opdracht. Iedere burger moet erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst deze taken zorgvuldig en op een efficiënte manier uitvoert. Alleen al voor de inkomstenbelasting ontvangen we jaarlijks ongeveer 9,5 miljoen aangiften. Het is niet mogelijk om deze allemaal handmatig te beoordelen. Vanwege de omvang van ons werk maken we in veel van onze processen en bij meerdere belastingsoorten gebruik van algoritmes. Dit helpt ons bij het verwerken van deze grote aantallen en bij het nemen van beslissingen.

Algoritmeregister Belastingdienst

Met een algoritmeregister willen we open en transparant zijn over algoritmes die we gebruiken en met welk doel. En ook welke gegevens worden gebruikt door die algoritmes. U vindt de algoritmebeschrijvingen onderaan deze pagina. Het algoritmeregister start met 1 algoritme en wordt de komende tijd uitgebreid.

We nemen de algoritmes van de Belastingdienst op in dit register die directe of indirecte invloed hebben op burgers of bedrijven. Bijvoorbeeld algoritmes die:

  • adviseren bij besluitvorming of
  • die een selectie maken welke aangiftes automatisch worden afgehandeld en welke handmatig worden gecontroleerd.

Algoritmes die letterlijk uit de wet worden overgenomen nemen we niet op in het register. Bijvoorbeeld algoritmes over hoe de hoogte van te betalen of terug te ontvangen belasting berekend moet worden.

Wet- en regelgeving

Wanneer wij gegevens en algoritmes gebruiken, dan houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de privacy van burgers en ondernemers te beschermen. Ook controleren diverse toezichthouders regelmatig of we nog aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld de Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook

Vragen over het Algoritmeregister?

Wilt u contact met ons over het algoritmeregister? Stuur dan een e-mail naar algoritmeregister@belastingdienst.nl. Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst.

Deel deze pagina