Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Integriteit

Twee collega's zijn met elkaar in bespreking.

Integriteit speelt altijd een rol in het werk van medewerkers van de Belastingdienst. En ook daarbuiten. Integer handelen is onderdeel van onze professionele verantwoordelijkheid en ons vakmanschap. Integriteit heeft te maken met hoe we met mensen omgaan, hoe we met gegevens omgaan en weten wat je wel en niet kunt doen.

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden en toegang tot allerlei privacygevoelige gegevens. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en integer met die bevoegdheden omgaan. Dat vertrouwen ontstaat alleen als we integer handelen en rekening houden met het aanzien van de Belastingdienst

Gedragscode en extra regels

Nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst leggen de eed of belofte af. Daarmee zweren of beloven zij te handelen als een goed ambtenaar. Een goed ambtenaar is een integere ambtenaar. De Belastingdienst kent regels en procedures om ervoor te zorgen dat integer handelen onderdeel is van de manier van werken. De basis van deze regels is de Gedragscode Integriteit Rijk.

Praten over integriteit

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels en afspraken. Soms is er geen duidelijk antwoord op de vraag of iets integer is. Daarom vinden we het belangrijk om integriteit en dilemma’s in de organisatie te bespreken. We besteden dan ook regelmatig aandacht aan integriteit tijdens teamoverleggen, workshops, webinars en artikelen op ons intranet.

Ook is er een netwerk van contactpersonen en meldpunten ingericht. Daar kunnen medewerkers terecht om vragen te stellen, hun oordeel te toetsen of, als dat nodig is, een probleem of integriteitskwestie te bespreken. Het integriteitsnetwerk bestaat onder andere uit vertrouwenspersonen en integriteitscoördinatoren.

Zie ook

Deel deze pagina