Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingdienst in cijfers

Inzicht in de uitvoering van (belasting)wetgeving

Hoeveel betalingen en aangiften inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst in 2023 ontvangen? Met cijfers maakt de Belastingdienst inzichtelijk hoe we onze grootste werkstromen uitvoeren voor burgers en bedrijven. Zo geven we als Belastingdienst meer inzicht in hoe de (belasting)wetgeving wordt uitgevoerd.

Bezwaren, beroepen en verzoeken

Op deze pagina vindt u de cijfers over bezwaren, beroepen en verzoeken.

Inkomstenbelasting

Op deze pagina vindt u de cijfers over de inkomstenbelasting.

Inning en betalingsverkeer

Op deze pagina vindt u de cijfers over het innen en betalen van de belastingen.

Interactie

Op deze pagina vindt u de cijfers over interactie met de Belastingdienst.

Loonheffing

Op deze pagina vindt u de cijfers over de loonheffing.

Omzetbelasting

Op deze pagina vindt u de cijfers over de omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting

Op deze pagina vindt u de cijfers over de vennootschapsbelasting.

Cijfers aangifte inkomstenbelasting 2023

Tussen 1 maart en 1 mei 2024 doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2023. Ruim 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers ontvingen een uitnodiging om aangifte te doen. Op deze pagina vindt u een overzicht van het aantal ontvangen aangiften.

En, over welk bedrag gaat het?

Hier ziet u hoeveel belastinggeld er de afgelopen jaren is ontvangen bij de Belastingdienst voor de 4 grootste belastingmiddelen: inkomensheffing, loonheffingen, omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

Vragen over onze kerncijfers?

We geven op de pagina's over de cijfers inzicht in de uitvoering door de Belastingdienst, geen verklaringen voor trends of toekomstige ontwikkelingen. In de Rijksbegroting, het Jaarplan Belastingdienst en bijbehorende rapportage(s) wordt hier wel bij stilgestaan en geeft de Belastingdienst verantwoording voor het gevoerde beleid. 

Bent u journalist? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst. Bent u niet van de media, maar wilt u wel contact met ons? Ga dan naar contact op maat.