Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Hebt u inkomsten uit Nederland? Of een vermogen in
Nederland? Dan krijgt u te maken met de inkomensheffing
(of inkomstenbelasting). Hoeveel aangiften
inkomstenbelasting heeft de Belastingdienst ontvangen?
En hoeveel belasting wordt er dan betaald? Op deze pagina
vindt u alle cijfers over het heffen van belasting op inkomens.

Aangifteplicht, aangiften

De Belastingdienst verstuurde in 2023 naar 9,2 miljoen belastingplichtigen een uitnodiging tot het doen van aangifte. Bijna al deze uitnodigingen gingen over het jaar 2022.

9,2 miljoen
Aangifteplichten
13,9 miljoen
Aangiften ontvangen
12,9 miljoen
Aangiften behandeld

Ontvangen aangiften

In 2023 heeft de Belastingdienst 13,9 miljoen aangiften (over meerdere belastingjaren) ontvangen.

Van deze 13,9 miljoen aangiften zijn:

9 miljoen
Aangiften gedaan na uitnodiging
4,9 miljoen
Aangiften gedaan zonder uitnodiging

De in 2023 ontvangen aangiften gaan vooral over inkomsten en vermogen uit 2022. Ook over eerdere jaren ontvangt de Belastingdienst aangiften, bijvoorbeeld omdat daarvoor uitstel is verleend.

Aantal verzonden uitnodigingen

Gegevens als tabel
2020202120222023
8.48.58.99.2
Aantal verzonden uitnodigingen x miljoen

Aantal aangiften, spontaan en na uitnodiging

Gegevens als tabellen
2020202120222023
4.94.84.64.8
Aantal spontane aangiften x miljoen
2020202120222023
8.28.48.69
Aantal aangiften na uitnodiging x miljoen

Tijdig ontvangen en behandelde aangiften

In 2023 was 91,5% van de ontvangen aangiften op tijd.

In 2023 heeft de Belastingdienst 12,9 miljoen aangiften behandeld.

2020202120222023
93,1%92,6%90,9%91,5%
Tijdig ontvangen aangiften

Aanslagen en verminderingen

In 2023 zijn er 19,1 miljoen (voorlopige- en definitieve) aanslagen en 232.000 verminderingen vastgesteld en verstuurd. De Belastingdienst stuurt een vermindering als iemand minder belasting hoeft te betalen dan eerst door de Belastingdienst was vastgesteld.

19,1 miljoen
Aanslagen
232.000
Verminderingen
Tip!  Meer informatie?

Meer over inkomstenbelasting op belastingdienst.nl.

Of ga terug naar Belastingdienst in cijfers.