Ga direct naar de inhoud

Verantwoord omgaan met gegevens

De Belastingdienst ontvangt en verwerkt jaarlijks miljoenen gegevens over burgers en bedrijven. Deze hebben wij nodig voor het heffen en innen van belastingen. Maar ook om toezicht en handhaving uit te kunnen voeren.

Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens. Iedere burger moet er immers vanuit kunnen gaan dat wij deskundig, zorgvuldig en verantwoord met gegevens omgaan. Daar maken we ons hard voor.

Actueel

4 november 2022

Kabinet stelt tegemoetkomingsbeleid FSV vast

4 november 2022

Mensen die schade hebben geleden door een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Daarover heeft het kabinet vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd. Dit is een belangrijke stap om mensen die onterechte gevolgen van hun registratie hebben…

23 september 2022

Burgers met registratie FSV ontvangen brief

23 september 2022

Burgers met een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) kunnen voor het einde van het jaar een brief van de Belastingdienst verwachten. Het gaat in eerste instantie om burgers voor wie uit onderzoek blijkt dat de registratie geen gevolgen heeft gehad. Burgers die wel gevolgen…

31 augustus 2022

Nieuw signalenproces fraudebestrijding uitgesteld

31 augustus 2022

De Belastingdienst heeft besloten om een nieuw signalenproces voor fraudebestrijding nog niet in gebruik te nemen. Daarover is de Tweede Kamer woensdag 31 augustus geïnformeerd. Omdat de Belastingdienst belang hecht aan de zorgvuldige behandeling van burgers en ondernemers, naast het belang van…