Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Omgaan met gegevens en analytics

De Belastingdienst ontvangt en verwerkt jaarlijks miljoenen gegevens over burgers en bedrijven. Deze hebben wij nodig voor het heffen en innen van belastingen. Maar ook om toezicht en handhaving uit te kunnen voeren.

Verantwoord omgaan met gegevens

Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens. Iedere burger moet er immers vanuit kunnen gaan dat wij deskundig, zorgvuldig en verantwoord met gegevens omgaan. Daar maken we ons hard voor.