Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De FSV is een programma dat tot 27 februari 2020 is gebruikt voor het registreren van signalen. Medewerkers van de Belastingdienst konden bijvoorbeeld registreren dat een belastingaangifte niet juist was. En of er aanleiding was om een belastingaangifte handmatig te controleren. Ook werden informatieverzoeken van andere overheidsorganisaties in de FSV geregistreerd.

Mevrouw helpt mijnheer met belastingzaken

Onzorgvuldig gebruik FSV

Uit eigen en extern onderzoek blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij het gebruik van de FSV. We zijn onzorgvuldig met gegevens omgegaan en hebben niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gewerkt. Zo zijn er mensen onterecht of op basis van niet-fiscale gronden in de FSV opgenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst hiervoor een boete opgelegd van €3,7 miljoen.

De meeste burgers en ondernemers hebben geen onterechte gevolgen aan de FSV-registratie ondervonden.

Fouten herstellen

De Belastingdienst werkt hard aan het herstellen van de fouten met de FSV. Dat doen we door onze processen te verbeteren. En door mensen te helpen die onterechte gevolgen hebben gehad van hun FSV-registratie.

De meeste mensen hebben bericht ontvangen over de uitslag van het onderzoek naar de eventuele gevolgen. Zij weten inmiddels dat voor hen binnen de Belastingdienst geen onterechte gevolgen zijn gevonden. Mensen die wel schade hebben geleden door de FSV-registratie maken aanspraak op een tegemoetkoming. Zij worden hier in 2023 over geïnformeerd.

Meldpunt voor mensen met FSV-registratie

Mensen die vragen hebben over hun FSV-registratie kunnen contact opnemen met de Belastingdienst. Ook wanneer zij vermoeden dat wij een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Dat kan via het FSV-portaal of via het Meldpunt FSV, 0800 - 235 83 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur).

Gegevens uit de FSV niet meer gebruikt

De gegevens uit de FSV zijn opgeslagen in een datakluis en worden sinds 27 februari 2020 niet meer gebruikt. Enkele medewerkers van de Belastingdienst gebruiken de gegevens nog wel om eventuele schade voor burgers en ondernemers vast te kunnen stellen. Inzage en gebruik worden gelogd en gecontroleerd.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, moeten we signalen kunnen verwerken. Daarom werken we aan een tijdelijke signaleringvoorziening als opvolger van de FSV.

Deel deze pagina