Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Man doet belastingaangifte

De belastingdienst wil dat mensen zoveel mogelijk uit zichzelf hun verplichtingen nakomen. Zonder kostbare, dwingende acties. De meeste burgers en bedrijven doen netjes belastingaangifte en betalen belasting. Daarom richten wij ons met onze uitvoerings- en handhavingsstrategie meer op het voorkomen van fouten, dan op achteraf corrigeren van aangiften.

Voorkomen van foute of onvolledige belastingaangifte

Een aangifte die in 1 keer goed is, scheelt een hoop extra werk. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor ons als Belastingdienst. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aangiftes zoveel mogelijk zijn ingevuld. Zo proberen we te voorkomen dat iemand per ongeluk verkeerde gegevens invult.

Door slimmer te werken, kunnen we meer tijd besteden aan het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben bij hun aangifte. En aan het uitvoeren van controles naar ondermijnende criminaliteit, zoals belastingfraude of witwaspraktijken.

Controle belastingaangiften

We maken keuzes in ons werk. We letten daarbij op het handelen van burgers en bedrijven. Doen ze op tijd aangifte? Is hun aangifte juist en volledig. En betalen ze op tijd? Op de pagina 'Hoe controleert de Belastingdienst mijn aangifte?' leest u hier meer over.

Toepassen wet- en regelgeving

De Belastingdienst staat dagelijks voor keuzes bij het toepassen van wet- en regelgeving op individuele belastingplichtigen. Soms buigt een kennisgroep van de Belastingdienst zich over de vraag hoe een bepaalde wettelijke regel moet worden uitgelegd en toegepast. In een kennisgroep zitten experts op het beleidsterrein waarover de vraag wordt gesteld. De kennisgroep neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in, dat vervolgens onderdeel is van het beleid van de Belastingdienst. De standpunten geven uitleg aan wet- en regelgeving in een specifiek geval en zijn bindend voor belastinginspecteurs. Op de website Kennisgroepen vindt u antwoorden op vragen bij de uitvoering van de fiscale wetgeving.

Onderzoek naar financiële criminaliteit

Het is belangrijk dat iedereen zijn belastingzaken netjes doet. Zo houden we Nederland financieel gezond en kan de overheid investeren in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en infrastructuur. De Belastingdienst onderzoekt risico’s in het belastingstelsel en waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen. Zo nodig kunnen we ‘zware’ instrumenten inzetten zoals boeken- of opsporingsonderzoeken. We evalueren altijd achteraf onze aanpak, waardoor we kunnen leren en verbeteren.

Samenwerken aan belastingzaken

We voeren onze strategie uit door samen te werken met allerlei private en publieke partijen, zoals fiscale dienstverleners, maatschappelijke organisaties, softwareleveranciers en andere overheidsorganisaties. Met politie, gemeenten en openbaar ministerie proberen we ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Horizontaal toezicht

Grote ondernemingen en fiscale dienstverleners die hun zaken goed op orde hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden convenanten met ons afsluiten. Op basis van positieve voorinformatie over de kwaliteit van de aangiftes kan het toezicht dan worden aangepast. De samenwerking tussen partijen is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen is er een specifieke vorm van horizontaal toezicht mogelijk; horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener. Belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van een goed kwaliteitsstelsel waardoor vooraf inzichtelijk is dat de aangiftes voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn. Fiscaal dienstverleners die met de Belastingdienst een convenant hebben, hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de aangiften goed te bewaken en eventuele discussiepunten vooraf met de Belastingdienst te bespreken.

Omgaan met gegevens van burgers en bedrijven

De Belastingdienst werkt met allerlei gegevens van personen en bedrijven. Deze data zit in onze eigen systemen, maar ook in die van andere belastingdiensten en overheidsbrede basisregistraties. Om patronen in deze gegevens te ontdekken, zetten we de nieuwste technieken op het gebied van data-analyse en ict in. Dit helpt ons bij het uitvoeren van onze taken en het houden van toezicht.

De bescherming van deze gegevens is belangrijk: in ons eigen werk én in samenwerking met anderen. Daarom zetten we steeds stappen om het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens verder te verbeteren. Goed omgaan met gegevens van burgers en bedrijven is prioriteit bij de Belastingdienst.

Verantwoording

De Belastingdienst vindt het belangrijk om zich te verantwoorden voor de keuzes die we maken, hoe we die uitvoeren en toezicht houden. We publiceren jaarlijks ons jaarplan met de keuzes voor het komend jaar. In onze voortgangsrapportages leggen we verantwoording over de behaalde resultaten af.

We publiceren op deze website feiten en cijfers over bijvoorbeeld het aantal aangiften, uitgekeerde toeslagen en telefoongesprekken met de BelastingTelefoon per jaar. Verder doen we onderzoek naar ons functioneren, onze dienstverlening en imago, en de belastingmoraal. Ook hierover rapporteren we op deze site.

Zie ook

Deel deze pagina