Ga direct naar de inhoud

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Publicatiedatum 09-06-2022
Belastingaangifte

De belastingdienst wil dat mensen zoveel mogelijk uit zichzelf hun verplichtingen nakomen. Zonder kostbare, dwingende acties. De meeste burgers en bedrijven doen netjes belastingaangifte en betalen belasting. Daarom richten wij ons met onze uitvoerings- en handhavingsstrategie meer op het voorkomen van fouten, dan op achteraf corrigeren van aangiften.

Voorkomen van foute of onvolledige belastingaangifte

Een aangifte die in 1 keer goed is, scheelt een hoop extra werk. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor ons als Belastingdienst. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aangiftes zoveel mogelijk zijn ingevuld. Zo proberen we te voorkomen dat iemand per ongeluk verkeerde gegevens invult.

Door slimmer te werken, kunnen we meer tijd besteden aan het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben bij hun aangifte. En aan het uitvoeren van controles naar ondermijnende criminaliteit, zoals belastingfraude of witwaspraktijken.

Controle belastingaangiften

We maken keuzes in ons werk. We letten daarbij op het handelen van burgers en bedrijven. Doen ze op tijd aangifte? Is hun aangifte juist en volledig. En betalen ze op tijd? Op de pagina 'Hoe controleert de Belastingdienst mijn aangifte?' leest u hier meer over.

Onderzoek naar financiële criminaliteit

Het is belangrijk dat iedereen zijn belastingzaken netjes doet. Zo houden we Nederland financieel gezond en kan de overheid investeren in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en infrastructuur. De Belastingdienst onderzoekt risico’s in het belastingstelsel en waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen. Zo nodig kunnen we ‘zware’ instrumenten inzetten zoals boeken- of opsporingsonderzoeken. We evalueren altijd achteraf onze aanpak, waardoor we kunnen leren en verbeteren.

Samenwerken aan belastingzaken

We voeren onze strategie uit door samen te werken met allerlei private en publieke partijen, zoals fiscale dienstverleners, maatschappelijke organisaties, softwareleveranciers en andere overheidsorganisaties. Met politie, gemeenten en openbaar ministerie proberen we ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Horizontaal toezicht

Grote ondernemingen en fiscale dienstverleners die hun zaken goed op orde hebben, kunnen soms convenanten met ons afsluiten. Zij worden dan minder streng gecontroleerd. Voorwaarde is wel dat ondernemingen hun zaken fiscaal goed op orde hebben. Fiscale dienstverleners moeten de kwaliteit van de aangiften van hun klanten goed bewaken. Dit wordt ook wel horizontaal toezicht genoemd.

Omgaan met gegevens van burgers en bedrijven

De Belastingdienst werkt met allerlei gegevens van personen en bedrijven. Deze data zit in onze eigen systemen, maar ook in die van andere belastingdiensten en overheidsbrede basisregistraties. Om patronen in deze gegevens te ontdekken, zetten we de nieuwste technieken op het gebied van data-analyse en ict in. Dit helpt ons bij het uitvoeren van onze taken en het houden van toezicht.

De bescherming van deze gegevens is belangrijk: in ons eigen werk én in samenwerking met anderen. Daarom zetten we steeds stappen om het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens verder te verbeteren. Goed omgaan met gegevens van burgers en bedrijven is prioriteit bij de Belastingdienst.

Verantwoording

De Belastingdienst vindt het belangrijk om zich te verantwoorden voor de keuzes die we maken, hoe we die uitvoeren en toezicht houden. We publiceren jaarlijks ons jaarplan met de keuzes voor het komend jaar. In onze voortgangsrapportages leggen we verantwoording over de behaalde resultaten af.

We publiceren op deze website feiten en cijfers over bijvoorbeeld het aantal aangiften, uitgekeerde toeslagen en telefoongesprekken met de BelastingTelefoon per jaar. Verder doen we onderzoek naar ons functioneren, onze dienstverlening en imago, en de belastingmoraal. Ook hierover rapporteren we op deze site.

Zie ook

Deel deze pagina