Ga direct naar de inhoud

Ontdek meer over de Belastingdienst

Voortgang herijking veranderprogramma

Hoe we georganiseerd zijn

De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Er werken zo’n 25.000 mensen.

Lees over onze organisatie en taken

Nederlands straatbeeld

Missie en visie

Wij dragen bij aan een financieel gezond Nederland met het heffen en innen van rijksbelastingen en premies.

Lees over onze missie en visie

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Wat houdt onze strategie in? En hoe en met wie voeren we die uit?

Lees onze strategie

Integriteit en gedragscodes

Integriteit speelt altijd een rol in het werk van medewerkers van de Belastingdienst.

Lees over integriteit

Klanttevredenheid

We meten jaarlijks de klanttevredenheid van belastingplichtigen en dienstverleners.

Lees hoe Nederland de Belastingdienst ziet

data analysten Belastingdienst onderzoeken Panama Papers

Feiten en cijfers

Hoeveel aangiften worden er jaarlijks gedaan? Hoeveel belasting ontvangen we?

Lees meer bij Feiten en cijfers

Blauwe enveloppe Belastingdienst uit 1925

Beknopte geschiedenis

Hoe lang bestaan belastingen en accijnzen al? En sinds wanneer bestaat de Belastingdienst?

Lees over onze historie

Belastingdienstkantoor

Contact en adressen

Vind een belastingkantoor of steunpunt bij u in de buurt. Of neem digitaal of telefonisch contact met ons op.

Lees hoe u in contact met ons komt