Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Ontdek meer over de Belastingdienst

Corporate verhaal

Ingang Rijksgebouw Belastingdienst Utrecht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen en premie volksverzekeringen.

Hoe we georganiseerd zijn

Voortgang herijking veranderprogramma

De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Er werken zo’n 25.000 mensen.

Missie en visie

Nederlands straatbeeld

Wij dragen bij aan een financieel gezond Nederland met het heffen en innen van rijksbelastingen en premies.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Wat houdt onze strategie in? En hoe en met wie voeren we die uit?

Integriteit en gedragscodes

Integriteit speelt altijd een rol in het werk van medewerkers van de Belastingdienst.

Klanttevredenheid

We meten jaarlijks de klanttevredenheid van belastingplichtigen en dienstverleners.

Beknopte geschiedenis

Blauwe enveloppe Belastingdienst uit 1925

Hoe lang bestaan belastingen en accijnzen al? En sinds wanneer bestaat de Belastingdienst?

Contact en adressen

Belastingdienstkantoor

Vind een belastingkantoor of steunpunt bij u in de buurt. Of neem digitaal of telefonisch contact met ons op.

Belastingdienst in cijfers

Hoeveel aangiften worden er jaarlijks gedaan? Hoeveel belasting ontvangen we?