Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Adviescommissie Analytics Financiën

De ontwikkelingen rond analytics (data-analyse, algoritmen, risicomodellen, kunstmatige intelligentie) gaan razendsnel. Ze bieden vaak een belofte om werk efficiënter en effectiever te kunnen doen. Maar niet alles wat mogelijk is, is wenselijk!

De staatssecretarissen van Financiën hebben in februari 2021 de Tweede Kamer toegezegd om een Adviescommissie Analytics voor het ministerie van Financiën in te stellen. Doel van de adviescommissie is bijdragen aan een verantwoorde omgang met data-analyse, algoritmen, risicomodellen en artificiële intelligentie.

Op 17 maart is de Adviescommissie Analytics Financiën opgericht. Het eigenaarschap van de commissie is belegd bij de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en het opdrachtgeverschap bij de plaatsvervangend directeur-generaal (pDG) Belastingdienst.

Wie zijn de leden?

Elk lid van de Adviescommissie Analytics brengt iets bijzonders en 'eigens' mee. Wat dat is? Dat vertellen ze u zelf.

Werkwijze Adviescommissie Analytics

De adviescommissie zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen die betrekking hebben op Financiën-brede analytics vraagstukken. De commissie baseert zich hierbij op het toetsingskader uit het rapport 'Aandacht voor algoritmes' van de Algemene Rekenkamer. Dit toetsingskader omvat de volgende vijf perspectieven:

  1. sturing en verantwoording
  2. model en data
  3. privacy
  4. IT General Controls
  5. ethiek

Adviezen worden aangevraagd via de Domeintafel Anaytics van de Belastingdienst, waarin de vijf CIO’s van het ministerie van Financiën en de pSG vertegenwoordigd zijn. De adviescommissie streeft ernaar om ten minste 2 keer per jaar een advies op te stellen. Ze biedt deze aan aan de SG, departementale CIO en DG’s van Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen. Het CIO-overleg van Financiën monitort de opvolging van adviezen.

Zie ook

Kamerbrief over verkregen adviezen van Adviescommissie Analytics 2023 | Rijksoverheid.nl

Deel deze pagina