Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingdienst in cijfers: bezwaren, beroepen en verzoeken

Hoeveel burgers, ondernemers en ondernemingen hebben in 2023 een bezwaar ingediend? Op deze pagina vindt u een overzicht van de cijfers over bezwaren, beroepen en verzoeken.

Bezwaren

In 2023 heeft de Belastingdienst:

  • 408.700 bezwaren ontvangen
  • 380.000 bezwaren afgehandeld

Hiervan heeft de Belastingdienst 236.100 binnen de wettelijke termijn (Awb-conform) afgehandeld. Een deel van de afgehandelde bezwaren is ingediend voor 2023. Eind 2023 waren er nog 425.400 bezwaren in voorraad. Driekwart van deze voorraad zijn box 3 bezwaren. Deze moet de Belastingdienst dus nog behandelen.

Meer bezwaren in 2023

Door de aanpassingen in box 3 heeft de Belastingdienst in 2023 meer bezwaren Inkomensheffing ontvangen dan verwacht. Van die bezwaren over box 3 heeft de Belastingdienst 5.800 bezwaren inmiddels afgehandeld.

408.700
Ontvangen bezwaren in 2023
380.000
Afgehandelde bezwaren in 2023
425.400
Bezwaren op voorraad

Ontvangen en afgehandelde bezwaren

Gegevens als tabellen
2020202120222023
469.040438.820589.220408.690
Aantal ontvangen bezwaren
2020202120222023
425.750370.300626.140380.030
Aantal afgehandelde bezwaren

Beroepen

Heeft de Belastingdienst een bezwaar afgewezen? Dan kan men tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechter. In 2023 zijn er 25.800 beroepschriften ingediend. In 2023 is de behandeling van 19.530 beroepschriften afgerond. De Belastingdienst behandelt de beroepschriften niet zelf. Dit doet de rechter.

25.800
Ontvangen beroepen in 2023
19.530
Afgehandelde beroepen in 2023
30.260
Beroepen op voorraad

Ontvangen en afgehandelde beroepen

Gegevens als tabellen
2020202120222023
25.39024.95024.67025.800
Aantal ontvangen beroepen
2020202120222023
20.66019.99020.33019.530
Aantal afgehandelde beroepen

Verzoeken

Met een verzoek vraagt een belastingplichtige bijvoorbeeld om opnieuw te kijken naar de belastingaangifte, een vooroverleg, het toesturen van informatie of het wijzigen van gegevens.

1,2 miljoen
Ontvangen verzoeken in 2023
1,3 miljoen
Afgehandelde verzoeken in 2023
30.260
Verzoeken op voorraad

Ontvangen en afgehandelde verzoeken

Gegevens als tabellen
2020202120222023
1.325.8401.236.5001.496.8701.215.340
Aantal ontvangen verzoeken
2020202120222023
1.361.8701.236.6301.299.7101.309.570
Aantal afgehandelde verzoeken
Tip!  Meer informatie?

Meer over bezwaar en beroep op belastingdienst.nl.

Of ga terug naar Belastingdienst in cijfers.