Ga direct naar de inhoud

Maatregelen coronacrisis

Maatregelen

De uitbraak van het coronavirus is zeer ingrijpend. De Belastingdienst doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Blijf op de hoogte

De overheid doet er alles aan u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle veranderingen en maatregelen als gevolg van de coronacrisis.

Routekaart

Deze tijd van corona vraagt veel van ondernemers. Zo kunnen de steunmaatregelen fiscale impact hebben op hun situatie.

Bijna iedere persoon en elk bedrijf wordt helaas geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? Voor particulieren en ondernemers, voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers en organisatie?

Privacygegevens gewaarborgd

Het allerbelangrijkst is nu natuurlijk dat iedereen gezond is en blijft, zowel thuis als op het werk. Om hieraan bij te dragen, werken zoveel mogelijk medewerkers van de Belastingdienst thuis. Vanzelfsprekend zijn ook in thuiswerksituaties de veiligheid en privacy van gegevens goed geborgd.

Ondersteuning

Om deze moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen wil de Belastingdienst burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Het kabinet heeft diverse maatregelen getroffen, denk bijvoorbeeld aan uitstel van betaling of een verlaging van de aanslag.

Goede bereikbaarheid

De Belastingdienst wil zo goed mogelijk bereikbaar blijven om iedereen te helpen en, daar waar dat kan, de gewone belastingzaken door laten lopen. Dit zal de komende periode niet altijd mogelijk zijn, uit voorzorg. Zo zijn onder meer de hulp bij het doen van aangiften, voorlichtingsbijeenkomsten en overleggen met fiscaal dienstverleners uitgesteld. Daar waar het kan, vinden de gesprekken telefonisch plaats. Lees ook de informatie over onze bereikbaarheid.

Toeslagen en aangifte

Gelukkig blijven ook veel zaken hetzelfde. Zo blijft de Belastingdienst toeslagen en voorlopige aanslagen op vaste tijdstippen uitbetalen en kan Nederland gewoon aangifte doen.

We hopen dat iedereen daaraan zijn bijdrage kan leveren. Door de aangifte op tijd in te sturen als dat mogelijk is. Zo zijn bijvoorbeeld de loonaangifte-gegevens van werkgevers belangrijk om uitkeringen aan zieke medewerkers uit te kunnen betalen en om gebruik te maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Buffers

Nederland is een financieel gezond land. Daardoor kan het kabinet een breed pakket aan maatregelen aanbieden. Waaronder belastingmaatregelen waarmee wij burgers en bedrijven die het hardst zijn geraakt, kunnen ondersteunen. Dat kunnen we bovendien langere tijd volhouden als burgers en bedrijven de gezondheidsregels volgen en de belastinginkomsten op orde blijven. Dat is gelukkig het geval. We vragen iedereen daarin zoveel mogelijk uw bijdrage te blijven leveren: houd vol.

Berichten over corona

27 januari 2023

Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden

27 januari 2023

Het kabinet nam in 2020 en 2021 maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Veel ondernemers maakten gebruik van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting. Enkelen betaalden de schuld al terug. Anderen startten vanaf 1 oktober 2022 met het in termijnen terugbetalen van…

5 april 2022

Ondernemers ontvangen brief met overzicht coronaschulden

5 april 2022

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Om hen te ondersteunen, konden ze uitstel van betaling aanvragen. Veel van hen bouwden hierdoor een coronaschuld op. Om duidelijkheid te geven van de opgebouwde schuld, stuurt de Belastingdienst vanaf deze week 270.000 ondernemers een brief met…
Het Binnenhof

30 november 2021

Belastingdienst verlengt bijzonder uitstel

30 november 2021

De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Om ondernemers te steunen, breidt het kabinet het steunpakket voor het 4e kwartaal van 2021 uit. Zo wordt het bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot het eind van dit jaar. Heb je niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd?…