Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Betalingsregeling Burger (BrB)

Op deze pagina vindt u informatie over het algoritme ‘Betalingsregeling Burger’ (BrB). Dit algoritme helpt medewerkers van de Belastingdienst bij het beoordelen van verzoeken tot uitstel van betaling.    

Situatie, doel en algemene omschrijving

Dagelijks doen belastingplichtige burgers een verzoek om uitstel van betaling van een openstaande vordering (te betalen belasting). Als een verzoek wordt geaccepteerd, wordt er een betalingsregeling afgesproken met de belastingplichtige.

Aan de hand van onder andere betaalcapaciteit, eerder betaalgedrag en eerdere uitstelverzoeken, wordt beoordeeld of een uitstelverzoek wordt geaccepteerd. Het algoritme BrB doet de eerste beoordeling. Als uit deze beoordeling geen risico blijkt voor het niet voldoen aan de bijbehorende betalingsregeling, wordt het verzoek geaccepteerd. De andere verzoeken worden naar een medewerker van de Belastingdienst doorgezet om verder beoordeeld te worden. Uit deze bredere beoordeling kan uitkomen dat een verzoek alsnog geaccepteerd- of afgewezen wordt.

Voordelen gebruik algoritmes

Door de inzet van het algoritme is het aantal verzoeken dat medewerkers inhoudelijk moeten beoordelen lager, zodat er per verzoek een betere beoordeling gedaan kan worden. Zo maakt het algoritme het proces efficiënter en effectiever.

Gegevens, gegevensverwerking en controle

De volgende gegevens worden ingevoerd in het algoritme:

Gebruikte gegevensBron
Identificerende gegevens van burgers en hun partnersBasisregistratie Personen (BRP)
Status openstaande vorderingenBelastingdienst
BetaalgegevensBelastingdienst
Aangiftegegevens Inkomstenheffing (IH)Belastingdienst
Financiële producten van burgers en hun partnersBanken
LoongegevensUWV

Wettelijk kader

Het verzamelen en het gebruik van de hierboven beschreven gegevens is geregeld in de:

Type en werking algoritme

Het algoritme bestaat uit beslisregels die zijn opgesteld in samenwerking met inhoudsdeskundigen. Het algoritme beoordeelt op basis van de beslisregels of het uitstelverzoek direct geaccepteerd kan worden. Als dat niet het geval is, wordt het verzoek handmatig door een medewerker beoordeeld.

Het algoritme is niet zelflerend. Dat betekent dat het zich niet ontwikkelt tijdens het gebruik ervan.

Controle

Het algoritme is door de Belastingdienst ontwikkeld en wordt ook intern onderhouden.

Gelijkheid, non-discriminatie en privacy

Het gebruik van de gegevens wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Belastingdienst voorkomt directe discriminatie met het algoritme door geen gebruik te maken van beschermde persoonsgegevens, zoals etnische afkomst.

Waarborgen

Voor de ontwikkeling van algoritmen heeft de Belastingdienst voorwaarden opgesteld, een zogeheten kwaliteitsframework. Hierin staan regels en afspraken die zijn gevolgd bij het ontwikkelen van het algoritme. De voorwaarden van de Auditdienst Rijk (ADR) zijn hierbij leidend. Bij wijzigingen in het algoritme controleert de Belastingdienst of het algoritme nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het gebruik van de betreffende gegevens is getoetst aan de relevante wetgeving.

De AVG schrijft voor dat er niet meer gegevens gebruikt mogen worden dan noodzakelijk is. Dat heet dataminimalisatie. De Belastingdienst onderzoekt regelmatig of de gebruikte gegevens nog nodig zijn en dus gebruikt mogen worden. Is dit niet het geval, dan wordt het algoritme aangepast en worden deze gegevens ook niet meer gebruikt.

Profilering

BrB verdeelt burgers die een uitstelverzoek doen in groepen (accepteren na beoordeling door algoritme of breder beoordelen). Het algoritme gebruikt daarvoor alleen de gegevens die worden genoemd in bovenstaande tabel. Het gebruik van gegevens wordt getoetst om te voorkomen dat er profilering plaatsvindt die niet is toegestaan (profilering op oneigenlijke gronden). Ook wordt de gemaakte verdeling alleen eenmalig gebruikt in dit proces van het beoordelen van uitstelverzoeken en niet daarbuiten.

Vragen over het Algoritmeregister?

Wilt u contact met ons over het algoritmeregister? Stuur dan een e-mail naar algoritmeregister@belastingdienst.nl. Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst.

Deel deze pagina