Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dynamisch Monitoren (DM) en Bellen na aanmaning (BNA)

Op deze pagina vindt u informatie over de algoritmes 'Dynamisch Monitoren' en 'Bellen na aanmaning'. Deze algoritmes helpen medewerkers van de Belastingdienst om overzicht te houden bij openstaande belastingschulden. Ook ondersteunen de algoritmes bij het volgen van gemaakte afspraken over die belastingschulden.

Situatie, doel en algemene omschrijving

Het is de wettelijke taak van de Belastingdienst om ervoor zorgen dat mensen hun belasting betalen. Dat noemen we het innen van verschuldigde belasting. Aan een vastgestelde belastingaanslag zit een vordering (geldbedrag) vast. Deze moet betaald worden door de belastingplichtige. In totaal gaat het om heel veel vorderingen die de Belastingdienst moet innen. Dat maakt het innen van belasting een omvangrijke taak.

De meeste vorderingen worden op tijd betaald. Een klein deel staat langer open dan is toegestaan. Op dat moment wordt er in de meeste gevallen eerst een herinnering naar de belastingplichtige gestuurd. Dat is een waarschuwing dat het geldbedrag nog niet is betaald. Als dat geen resultaat oplevert, sturen we een aanmaning. Bij een aanmaning worden ook aanmaningskosten in rekening gebracht. Daarna zal in een aantal gevallen een medewerker van de Belastingdienst telefonisch contact opnemen met een belastingplichtige om deze te informeren over de mogelijkheden voor uitstel van betaling, kwijtschelding of een betalingsregeling.

De volgende stap is een dwangbevel. Dit is een aankondiging dat de Belastingdienst stappen gaat ondernemen door invorderingsmaatregelen. In de fase na het dwangbevel heeft de Belastingdienst verschillende mogelijkheden om de belastingschuld te verhalen, zoals:

Bij het verhalen op inkomen let de Belastingdienst er op dat het bestaansminimum van een belastingplichtige niet wordt aangetast.

Er zijn ook particulieren en bedrijven die hun belastingschuld (tijdelijk) niet kunnen betalen. In dat geval is uitstel van betaling of kwijtschelding mogelijk. Of wordt een betalingsregeling afgesproken. De invordering wordt dan gepauzeerd.

Algoritmes voor actief volgen van schulden en afspraken

De Belastingdienst maakt gebruik van een algoritme om de openstaande schulden en gemaakte afspraken actief te volgen (monitoren). Dat algoritme noemen we ‘Dynamisch Monitoren’ (DM). DM werkt met gegevens uit diverse gegevensbronnen en met signalen uit het algoritme ‘Bellen na Aanmaning’ (BNA).

Het algoritme BNA kan een signaal geven aan een medewerker van de Belastingdienst als het bellen van een belastingschuldige:

Het algoritme BNA geeft alleen signalen na de aanmaning en vóór het dwangbevel.
Na het dwangbevel gaat het algoritme DM na of iemand met een belastingschuld over voldoende (nieuwe) inkomsten of eigendommen beschikt waar de Belastingdienst beslag op kan leggen. Dat gebeurt bij alle openstaande vorderingen waar:

Signalen worden in de meest efficiënte volgorde gezet. Zo kan de Belastingdienst met de minste kosten het grootste deel van de openstaande schuld innen.

Beschikt een persoon met een belastingschuld naar verwachting over voldoende (nieuwe) inkomsten of eigendommen? Dan wordt er een signaal gestuurd naar een medewerker van de Belastingdienst die de situatie beoordeelt. Het algoritme DM bewaakt de voortgang van de beslaglegging en de gemaakte afspraken wanneer er uitstel van betaling of een betalingsregeling is afgesproken.

Voordelen gebruik algoritmes

Met deze twee algoritmes kan de Belastingdienst zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van gegevens die bekend zijn. Hierdoor gaat het innen van openstaande vorderingen beter en succesvoller dan toen dit volledig handmatig gebeurde.

Gegevens, gegevensverwerking en controle

De volgende gegevens van personen met een belastingschuld (en de eventuele fiscale partners) worden ingevoerd in 1 of beide algoritmes:

Gebruikte gegevensBronGebruikt in
Status openstaande vorderingenBelastingdienstBNA en DM
BetaalgegevensBelastingdienstBNA en DM
Identificerende gegevens (BSN)Basisregistratie Personen (BRP)BNA en DM
Financiële productenBankenBNA en DM
VoertuiggegevensRDWDM
VastgoedgegevensKadasterDM
LoongegevensUWVBNA en DM
BezwaargegevensBelastingdienstBNA en DM
Aangiftegegevens OmzetbelastingBelastingdienstBNA en DM
Aangiftegegevens VennootschapsbelastingBelastingdienstDM
Aangiftegegevens LoonheffingBelastingdienstDM
Aangiftegegevens InkomstenbelastingBelastingdienstDM
BedrijfsgegevensKamer van KoophandelBNA en DM
Resultaat eerder behandelde signalen van Dynamisch MonitorenBelastingdienstBNA
Resultaat eerder telefonisch contactBelastingdienstBNA

Wettelijk kader

Het verzamelen en het gebruik van de hierboven beschreven gegevens is geregeld in de:

Type algoritme

Beide algoritmes bestaan uit beslisregels die zijn opgesteld in samenwerking met inhoudsdeskundigen en juristen. Deze beslisregels zorgen voor:

De algoritmes zijn niet zelflerend. Dat betekent dat ze zich niet ontwikkelen tijdens het gebruik ervan.

Controle

De algoritmes zijn door de Belastingdienst ontwikkeld en worden ook intern onderhouden. Een overzicht geeft inzicht in de kwaliteit van de door de medewerkers afgehandelde signalen. Zo kan worden beoordeeld of het algoritme verbeterd moet worden.

De beslisregels worden uitgebreid en bijgesteld om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en aan politieke wensen.

Gelijkheid, non-discriminatie en privacy

Het gebruik van de gegevens wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Belastingdienst voorkomt directe discriminatie met de algoritmes door geen gebruik te maken van beschermde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld etnische afkomst.

Waarborgen

Voor de ontwikkeling van algoritmes heeft de Belastingdienst voorwaarden opgesteld, een kwaliteitsframework. Hierin staan regels en afspraken die zijn gevolgd bij het ontwikkelen van het algoritme. De voorwaarden van de Auditdienst Rijk (ADR) zijn hierbij leidend. Bij wijzigingen in een van de algoritmes controleert de Belastingdienst of ‘Dynamisch Monitoren’ en ‘Bellen na Aanmaning’ nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoen.

Het gebruik van de betreffende gegevens is getoetst aan de relevante wetgeving.

De AVG schrijft voor dat we niet meer gegevens mogen gebruiken dan noodzakelijk is. Dat heet dataminimalisatie. De Belastingdienst onderzoekt regelmatig of de gebruikte gegevens nog nodig zijn en dus gebruikt mogen worden. Is dit niet het geval, dan wordt het algoritme aangepast en worden deze gegevens ook niet meer gebruikt.

Profilering

BNA verdeelt belastingschuldigen over groepen. Dit gebeurt om de kans zo groot mogelijk te maken dat alleen gebeld wordt met belastingschuldigen waar de kans groot is dat de openstaande vordering daardoor (eerder) wordt betaald. De algoritmes gebruiken daarvoor alleen de gegevens die worden genoemd in bovenstaande tabel. Het gebruik van gegevens wordt getoetst om te voorkomen dat er profilering plaatsvindt die niet is toegestaan.

Recht op inzage

Belastingplichtigen hebben het recht om de informatie in te zien die over hen is verzameld. Ook kunnen ze een aanvraag doen om deze informatie aan te laten passen.

Vragen over het Algoritmeregister?

Wilt u contact met ons over het algoritmeregister? Stuur dan een e-mail naar algoritmeregister@belastingdienst.nl. Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst.

Deel deze pagina

Op deze pagina