Ga direct naar de inhoud

Nieuws

05-02-2020 - Om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren en het meerjarig verbeterprogramma van de Belastingdienst uit te voeren heeft het kabinet besloten de ambtelijke aansturing van de organisatie als geheel te verbeteren. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Op interimbasis is inmiddels zowel een nieuwe directeur-generaal aangesteld voor Toeslagen als een voor de Belastingdienst, inclusief FIOD.  Zij gaan onder politieke leiding van 2 eveneens nieuw benoemde staatssecretarissen aan de slag met het bestuur en het verbeterprogramma van de Belastingdienst. Naast de sturing zijn verbeteren van de managementinformatie en de Belastingtelefoon onderdelen van het meerjarig verbeterprogramma van de Belastingdienst. Dat alles moet gebeuren in een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving.
Categorie :
13-01-2020 - Het kabinet versterkt de aansturing van de Belastingdienst om de dienstverlening van een van de grootste uitvoeringsorganisaties te verbeteren. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten van de rest van de Belastingdienst. Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer in een brief over de wijzigingen geïnformeerd.
Categorie :
10-01-2020 - Ruim 130.000 ondernemers hebben zich aangemeld voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die vanaf 1 januari 2020 van kracht is. Ondernemers, organisaties en verenigingen met een jaaromzet tot € 20.000 die nog geen keuze maakten, kunnen zich nog steeds aanmelden.
20-11-2019 - Het bieden van inzicht in de keuzes voor uitvoering en toezicht. Dat staat centraal in het Jaarplan 2020, dat staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer stuurt. Er is onder andere aandacht voor de schuldenproblematiek, toezicht op bedrijven, de bestrijding van fraude en de stapsgewijze vernieuwing van de dienst.
16-10-2019 - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sluit het onderzoek naar de beveiliging van persoonsgegevens bij de Belastingdienst. Op dat terrein waren in 2017 tekortkomingen geconstateerd. Deze zijn inmiddels opgelost.
Categorie :
10-10-2019 - Ondernemers met een eenmanszaak hebben een btw-nummer waarin hun BSN is verwerkt. Om de privacy van deze ondernemers beter te waarborgen, krijgen zij een nieuw btw-identificatienummer. In oktober 2019 krijgen circa 1,3 miljoen ondernemers met een eenmanszaak, een blauwe envelop met het nieuwe btw-identificatienummer.
17-09-2019 - De minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2020,  inclusief de Miljoenennota, aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt zit ook het nieuwe Belastingplan. Het Belastingplan bevat fiscale en aanvullende wetsvoorstellen die vanaf volgend jaar moeten ingaan. Uitgebreide informatie over het Belastingplan is te vinden op Rijksoverheid.nl.
11-09-2019 - De FIOD heeft op woensdag 11 september invallen gedaan bij een aantal woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. De doorzoekingen zijn onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de Belastingdienst naar constructies voor het verhullen van tientallen miljoenen euro's aan omzet/vermogen, van en door nertsfokkers. Ook in Denemarken vonden doorzoekingen plaats.
Categorie :
10-09-2019 - Lastenverlichting voor ondernemers staat hoog op de agenda van de Belastingdienst. De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die op 1 januari 2020 ingaat, draagt daaraan bij. Kleine ondernemers kunnen vanaf dat moment kiezen voor vrijstelling van de btw-plicht. Belangrijkste voorwaarde: de omzet mag niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.