Ga direct naar de inhoud

Nieuws

17-09-2019 - De minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2020,  inclusief de Miljoenennota, aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt zit ook het nieuwe Belastingplan. Het Belastingplan bevat fiscale en aanvullende wetsvoorstellen die vanaf volgend jaar moeten ingaan. Uitgebreide informatie over het Belastingplan is te vinden op Rijksoverheid.nl.
11-09-2019 - De FIOD heeft op woensdag 11 september invallen gedaan bij een aantal woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. De doorzoekingen zijn onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de Belastingdienst naar constructies voor het verhullen van tientallen miljoenen euro's aan omzet/vermogen, van en door nertsfokkers. Ook in Denemarken vonden doorzoekingen plaats.
Categorie :
10-09-2019 - Lastenverlichting voor ondernemers staat hoog op de agenda van de Belastingdienst. De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die op 1 januari 2020 ingaat, draagt daaraan bij. Kleine ondernemers kunnen vanaf dat moment kiezen voor vrijstelling van de btw-plicht. Belangrijkste voorwaarde: de omzet mag niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.
26-08-2019 - Ieder jaar is er aan het eind van de zomervakantie een piek in het aantal stellen dat besluit uit elkaar te gaan. Een ingrijpende gebeurtenis, waarbij mensen veel aan hun hoofd hebben. Toch is het belangrijk om bijvoorbeeld belastingen en toeslagen op tijd te regelen. Om daarbij te helpen start de Belastingdienst de campagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’.
Categorie :
25-07-2019 - De Belastingdienst beschikt over veel informatie over burgers en bedrijven in Nederland. Met deze informatie maken dataspecialisten producten waar de Belastingdienst en samenwerkingspartners sneller en gerichter hun werk kunnen doen. Bijvoorbeeld aangiftes voorinvullen, of btw-fraude bestrijden. Maar werken met data betekent ook dat er veel aandacht moet zijn voor privacy. Iedereen moet er immers op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Dé data-afdeling van de Belastingdienst, de corporate dienst Datafundamenten en Analytics (DF&A), werkt daarom volgens het concept ‘Privacy by Design’.
Categorie :
24-07-2019 - Belastingdienstmedewerkers hebben zich gebogen over 660 gehavende brieven van de Belastingdienst, die een postbode begraven had in een bos bij Laren. Hun taak: vaststellen wie de geadresseerden zijn, zodat voorkomen kan worden dat deze mensen betalingsachterstanden of schulden oplopen omdat zij post hebben gemist.
Categorie :
08-07-2019 - De wijze waarop u een verzoek kunt indienen om zekerheid te verkrijgen over de waarde van uw onroerende zaak voorafgaand aan het indienen van de aangifte, wordt per 15 juli 2019 aangepast. Door ook waardebepaling van onroerende zaken aan te laten sluiten bij het vooroverleg, draagt het bij aan de uniformering en transparantie van standpuntbepaling door de Belastingdienst. Hierdoor is het voor de belastingplichtige vooraf duidelijk hoe de Belastingdienst handelt en wat verwacht kan worden. Het fiscale belang van de waarde van onroerende zaken is erg groot. In de vastgoedwereld gaat veel geld om en de belasting die hierover moet worden betaald loopt snel op. Het is voor de belastingplichtige en de Belastingdienst dan ook van groot belang dat de juiste waarde van het onroerend goed in de aangifte terechtkomt.
03-07-2019 - Burgers kunnen sinds 1 juli 2019 terecht bij Informatiepunten Digitale Overheid in 15 lokale bibliotheken voor hulp bij het vinden van overheidsinformatie op internet. Ook kunnen zij in de bibliotheken gratis computercursussen volgen. De Belastingdienst is één van de publieke organisaties die de overheidsdienstverlening hiermee toegankelijk willen maken voor burgers die minder digivaardig zijn.
Categorie :