Ga direct naar de inhoud

Nieuws

07-04-2020 - Voor veel ondernemers zijn dit bijzonder onzekere tijden. De Belastingdienst probeert de gevolgen zoveel mogelijk te verzachten. Zo zijn betalingsregelingen versoepeld. Carolien Wellink is medewerker bij de BelastingTelefoon. Hoe helpt zij ondernemers in deze roerige tijden?
03-04-2020 - Naar aanleiding van ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers belde afgelopen 2 weken proactief bijna 5.000 fiscaal dienstverleners in het land gebeld om vragen over de regelingen te inventariseren en welke knelpunten zij ervaren. De Belastingdienst ondersteunt met de belactie fiscaal dienstverleners zodat zij ondernemers goed kunnen helpen met de speciale regelingen.
03-04-2020 - Om burgers en bedrijven tegemoet te komen in de coronacrisis heeft het kabinet besloten dat we beslagleggingen tijdelijk stilleggen. En aan ondernemers kunnen we uitstel van betaling verlenen. Wat betekenen deze maatregelen voor het werk van invorderaar Robert Voorn? Alle beslagleggingen zijn voorlopig inderdaad stilgelegd. Ik hoop dat we burgers en bedrijven zo door deze crisis heen kunnen helpen. We richten ons nu op de mensen waar beslag is gelegd en waar het is stilgelegd. Daar moeten mensen weer zo snel mogelijk over hun rekeningen en geld kunnen beschikken.
02-04-2020 - Met de samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de FIOD vinden wetenschap en opsporing elkaar in de strijd tegen digitale en financiële fraude. De inzet is om de wetenschap te bevorderen en de slagkracht in het optreden tegen financiële fraudeurs te versterken.
02-04-2020 - De Belastingdienst heeft vóór 1 april meer dan 6 miljoen belastingaangiftes ontvangen, ruim 60% van het totaal aantal verwachte aangiftes. Dat zijn er vrijwel evenveel als vorig jaar na één maand aangiftecampagne. Aangifte doen kan nog tot 1 mei.
27-03-2020 - Bijna iedere persoon en elk bedrijf wordt helaas geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? Voor u, voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers en organisatie?
11-03-2020 - De Belastingdienst vult zoveel mogelijk gegevens vooraf in op de belastingaangifte. Dat gebeurt ook voor gegevens die uit andere landen moeten komen. Ruim 100 landen hebben inmiddels afgesproken om financiële gegevens met elkaar uit te wisselen. Informatie over financiële producten staat nu bij 620.000 personen vooraf ingevulde op de belastingaangifte. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar: toen waren het er nog 420.000. In 2015 ging het om 100.000 personen.
Categorie :
09-03-2020 - Iedere dag stel ik mezelf 2 doelen. Voorkomen dat mensen in de verleiding komen om vermogen te verhullen. En zorgen dat de mensen die dat nu wel doen, daarmee stoppen. Graag vertel ik u hoe de…
Categorie :
06-03-2020 - Vanaf 1 maart doen ruim 1,4 miljoen ondernemers, waaronder veel zzp’ers de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Zo’n 450.000 van hen vult zelf de belastingaangifte in. Anderen besteden de…
Categorie :
05-02-2020 - De Belastingdienst start in een deel van de zorg en de bouw met een sectorgerichte benadering bij het toezicht op zzp-wetgeving. Deze benadering betekent dat de Belastingdienst met brancheverenigingen en koepelorganisaties wil gaan samenwerken om te voorkomen dat er, als gevolg van het toezicht van de dienst, een ongelijk speelveld ontstaat of sprake is van marktverstoring.