Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vermogen verhullen loont niet; dat laten we zien

Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun inkomen en vermogen correct op. Maar er zijn uitzonderingen; sommige burgers of bedrijven houden geld buiten het zicht van de Belastingdienst. Wij laten zien dat dit niet loont.

Door belasting te betalen, maken particulieren en ondernemingen de financiering van collectieve middelen mogelijk, zoals zorg en onderwijs. Meestal doet men correct aangifte. Maar soms houdt men inkomen of vermogen verborgen, bijvoorbeeld in het buitenland. Met het programma Verhuld Vermogen haalt de Belastingdienst dit geld zo veel mogelijk boven water. Hierover wordt vervolgens belasting betaald, plus vaak invorderingsrente en een boete. Zo laten we zien dat het verhullen van geld niet loont.

Informatiebronnen in binnen- en buitenland

Om verborgen geld in beeld te krijgen, gebruiken we allerlei bronnen. We wisselen informatie uit met belastingdiensten van meer dan 100 landen. Andere bronnen zijn Nederlandse betalingsverwerkers die transacties via buitenlandse betaalkaarten signaleren, en 'payment service providers'. Dit zijn instellingen die, anders dan reguliere banken, geldstromen faciliteren, bijvoorbeeld online gokgelden. Of we checken een 'Stichting' of 'Foundation', waar 'stichtingkapitaal' soms feitelijk particulier geld is waarover belasting verschuldigd is.

Ook tegenstrijdige informatie over woon- of vestigingsplaats kan leiden tot onthulling van verborgen vermogen. Denk aan een bedrijf dat zijn 'zetel' vanwege belastingvoordelen verplaatst naar Malta, maar in werkelijkheid vanuit Nederland wordt geleid. In dat geval is in Nederland belasting verschuldigd.

Vrijwillig verbeteren

Het programma Verhuld Vermogen kent verschillende stappen. De informatie die we binnenkrijgen, controleren we. Soms is er niets bijzonders aan de hand: het vermogen of inkomen is bekend en er wordt aangifte over gedaan. Maar anders zoeken we verder. We leggen contact met de belastingplichtige of zijn adviseur en geven extra uitleg als dat kan helpen. Veel belastingplichtigen kiezen er dan voor openheid van zaken te geven, ook om een mogelijke gang naar de rechter te voorkomen: door ‘vrijwillig te verbeteren’. Ze betalen alsnog belasting, plus rente en een boete.

In 2020 behandelde de Belastingdienst 2.600 signalen en voerde 1.000 correcties door. De directe opbrengst bedroeg € 190 miljoen aan belastingcorrecties, rente en boetes.

Verbeteren via de rechter

Het komt ook voor dat de belastingplichtige weigert mee te werken. Dan gebruiken wij andere middelen om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit kan uitmonden in een juridisch traject. Zo claimde een belastingplichtige niet te weten waar een deel van zijn vermogen was gebleven. Er kwam toestemming tot doorzoeking van zijn woning, waar ruim € 300.000 aan contant geld werd ontdekt. Zijn belastingschuld werd direct afgelost. Iemand anders die vermogen had verhuld, moest enkele miljoenen euro’s aan belasting en boetes betalen plus ruim een half miljoen aan invorderingsrente. Via een beroep op de Europese rechten voor de mens probeerde hij aan die rente te ontkomen. Het Hof oordeelde echter dat deze terecht was opgelegd.

Aanpak excessen werkt preventief

We stuiten op inventieve constructies om vermogen en inkomen te verbergen. Daar staat tegenover dat we steeds meer mogelijkheden hebben om dit geld op te sporen. Daarmee pakken we excessen aan, en dat werkt ook preventief. We komen bijvoorbeeld geregeld mensen tegen die in het verleden werden geïmponeerd door mooie verhalen, maar nu spijt hebben of bang zijn om te worden betrapt. Met ons programma willen we hen laten inzien dat het goed is om alsnog vrijwillig verbeteringen op hun aangifte te melden. We merken dat het bij de meeste mensen tot grote opluchting leidt wanneer de belastingplicht uiteindelijk netjes is geregeld. Omdat verborgen vermogen niet loont en 'not done' is.

Deel deze pagina