Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst publiceert Jaarverslag Integriteit 2021

Het Jaarverslag Integriteit 2021 is uit. In dit rapport legt de Belastingdienst verantwoording af over hoe de organisatie integer handelen ondersteunt. Programmamanager Integriteit Anke van Heur: “Integriteit is een belangrijke waarde van de Belastingdienst. Vandaar dat we het gesprek erover aangaan en het onderwerp blijven agenderen.”

Open en inclusieve cultuur

“Onze ambitie is een open en inclusieve cultuur, waarin dilemma’s besproken worden, er ruimte is voor tegenspraak en medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven”, benadrukt Van Heur. “We hebben het afgelopen jaar stappen gezet om die ambitie te realiseren, maar we zijn er nog niet. Dat blijkt onder andere uit de rapportages van de raadspersonen Belastingdienst en de Commissie Integriteit Financiën. Ook uit de signalen bij de vertrouwenspersonen halen we als organisatie belangrijke feedback. ” 

“Van medewerkers verwachten we dat zij integer handelen, zoals het een goed ambtenaar betaamt. Als werkgever moeten we onze medewerkers daarin zo goed mogelijk ondersteunen. Dat doen we door regelmatig aandacht aan integriteit te besteden. Het is belangrijk dat er in de organisatie over integriteit gepraat wordt en dat medewerkers dilemma’s en twijfels met elkaar bespreken. We hebben daarnaast een netwerk van contactpersonen op het terrein van integriteit, waaronder vertrouwenspersonen en integriteitscoördinatoren.”

Preventie en bewustwording

In het jaarverslag komt naar voren dat de Belastingdienst het integer handelen van medewerkers en leidinggevenden in 2021 op verschillende manieren ondersteunde. Er is geïnvesteerd in preventie en bewustwording, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan integriteit tijdens teamoverleggen, in workshops en in artikelen op het intranet van de Belastingdienst. Daarnaast is het decentrale meldpunt voor integriteitskwesties versterkt. Dit meldpunt zorgt voor ondersteuning bij de opvolging van meldingen.

Ook zijn er stappen gezet richting een betere bestuurlijke informatievoorziening. Signalen over integriteitskwesties kreeg de Belastingdienst in 2021 van zowel interne en externe partijen, waaronder de raadspersonen Belastingdienst, de Commissie Integriteit Financiën, de bijna 60 vertrouwenspersonen die binnen het ministerie van Financiën werkzaam zijn, en uit meldingen van (vermoedelijke) integriteitsschendingen.

Vertrouwen opbouwen

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als Belastingdienst zorgvuldig en integer met onze bevoegdheden omgaan. De afgelopen jaren kwam dit vertrouwen onder druk te staan door de toeslagenaffaire en de onzorgvuldige omgang met gegevens van burgers in de Fraude Signalering Voorziening. Deze gebeurtenissen hadden en hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken burgers. Dit raakt ook onze medewerkers, die dagelijks naar eer en geweten hun werk doen. We werken daarom hard om het vertrouwen intern en extern weer op te bouwen en dat doen we op allerlei manieren, zoals vermeld in ons Jaarplan 2022.

Meer informatie

Categorie :

Deel deze pagina