Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ledenbijeenkomst NOB: “We zijn op constructieve wijze in gesprek met de Belastingdienst”

In aanwezigheid van zo’n 50 leden vond gisteren de ledenbijeenkomst van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) plaats. Dit overleg stond in het teken van horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD). De Belastingdienst was uitgenodigd om de leden van de NOB te informeren over de leidraad HT FD in het algemeen, en het afsluiten van een koepelconvenant in het bijzonder. Er was eerder enige onduidelijkheid ontstaan in de media over de voorwaarden die zijn vastgelegd in de leidraad. 

Edwin Visser, lid van het bestuur van de NOB nam de aftrap van de themabijeenkomst over HT FD voor z’n rekening. “Er bestaat geen controverse tussen NOB en de Belastingdienst, we zijn op constructieve wijze met de Belastingdienst in gesprek over het afsluiten van een koepelconvenant HT FD. De NOB formuleerde daarvoor een memo met uitgangspunten die we momenteel bespreken met de Belastingdienst. De memo bespreken we met onze leden om te horen wat zij ervan vinden. We zoeken naar wegen om HT FD mogelijk te maken en aan onze leden aan te kunnen bieden.”

HT FD is een vorm van samenwerking tussen fiscaal dienstverleners, hun klanten en de Belastingdienst. “We spreken van horizontaal toezicht wanneer het toezicht is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie tussen de Belastingdienst en de ondernemer of diens adviseur, waarbij afspraken tussen hen worden gemaakt over de wijze waarop men met elkaar omgaat. Die afspraken zijn vastgelegd in convenanten”, licht Jon Hornstra, handhavingsregisseur HT Belastingdienst MKB, toe. Ook verduidelijkt hij: “Het afsluiten van een koepelconvenant is een verantwoordelijkheid van de directies van de Belastingdienst.”

Open sfeer

De bijeenkomst verliep in een open, constructieve sfeer. De leden stelden vragen die onder andere gingen over maatschappelijk ondernemen, HT FD zonder aangiftepraktijk en de verschillende serviceniveaus van HT FD. Ook de meerwaarde van HT FD werd besproken; met HT FD krijgt de fiscaal dienstverlener en de door hem aangemelde ondernemers zo snel en zoveel mogelijk duidelijkheid over zijn belastingpositie door afstemming vooraf met de Belastingdienst in plaats van achteraf.

Koepelconvenant

Voor deelname aan HT FD is het vereist dat de fiscaal dienstverlener over een adequaat kwaliteitssysteem beschikt en dat ook daadwerkelijk hanteert. Koepelorganisaties spelen daarin een belangrijke rol. Ze leveren een bijdrage aan het kwaliteitssysteem van de aangesloten fiscaal dienstverlener. De Belastingdienst verwacht ook dat de koepels nagaan of het kwaliteitssysteem daadwerkelijk wordt gehanteerd.

Als een fiscaal dienstverlener lid is van een koepelorganisatie waarmee de Belastingdienst een koepelconvenant heeft afgesloten kan hij deelnemen aan het HT FD via  de koepelorganisatie.

Als een fiscaal dienstverlener niet op deze wijze kan deelnemen, kan een zelfstandig fiscaal dienstverlenersconvenant worden gesloten. Dat is niet voor iedere individuele fiscaal dienstverlener haalbaar, omdat de Belastingdienst specifieke eisen stelt aan een dergelijk zelfstandig fiscaal dienstverleners convenant.

Meer informatie over HT FD?

De volledige Leidraad HT FD is te vinden op Belastingdienst.nl.

Deel deze pagina