Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Uitvoeringsorganisaties roepen politiek op: zet burger centraal

Leden vergaderen in Tweede Kamer

FORMATIE – Bestuurders van de 5 uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, UWV, Nationale Politie, Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen spraken op 17 mei met demissionair minister-president Rutte. Dat deden ze naar aanleiding van hun oproep vorige maand om de burger meer centraal te stellen in de formatie en het toekomstig regeerakkoord.

De organisaties riepen in een pamflet de politiek op om meer aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van beleid. Ook bepleitten ze een actieve betrokkenheid van de uitvoeringsorganisaties bij de besluitvorming. Zodat ze vervolgens de individuele burger zo goed mogelijk kunnen helpen op een laagdrempelige manier. Dit verdient aandacht aan de formatietafel en in het regeerakkoord, zo stellen de organisaties.

Bij de uitvoeringsorganisaties gaat veel goed, maar er kunnen ook zaken beter. Daarbij kijken de organisaties in eerste instantie naar zichzelf. “We kunnen het nog beter doen: goed en laagdrempelig bereikbaar zijn, een écht luisterend oor bieden, ook bij klachten en bezwaren en zo helder mogelijk zijn in wat we kunnen bieden.”

Hulp nodig van politiek

Maar naast een verbetering van de kwaliteit van de uitvoering zelf, is ook de hulp nodig van de politieke beslissers en beleidsmakers in Den Haag. De organisaties roepen daarom in de brief op om:

  • de uitvoering direct bij de vorming van nieuw beleid te betrekken, in de driehoek politiek, beleid en uitvoering. Zo kunnen we in gezamenlijkheid de stap van politieke wensen tot uitvoerbare voorstellen zetten.
  • voldoende tijd en geld beschikbaar te stellen voor uitvoeringsorganisaties om nieuwe voorstellen te implementeren. Dat leidt tot beter afgewogen keuzes en adequatere uitvoering van beleid. En daar profiteert de burger van.
  • te zorgen dat wetgeving eenvoudig en begrijpelijk is en dat professionals ruimte hebben om af te wijken van de regels als dat strikt noodzakelijk is voor de burger. Als het gekozen instrumentarium niet blijkt te werken om de bedoeling waar te maken: verander het. Als het onuitvoerbaar is: verander het. Als het voor de burgers niet doenbaar is: pas het aan. Daarmee voorkomen we samen disproportionele consequenties.

Minister-president: uitvoeringsorganisaties betrekken

In het gesprek met demissionair minister-president Rutte op 17 mei gaf hij aan de uitvoering zeer belangrijk te vinden voor het aanzien van de overheid. “Beleid is 1 ding, het gaat erom hoe het uitpakt", aldus Rutte. Ook hecht hij waarde aan het advies van de uitvoeringsorganisaties bij het opstellen van het nieuwe regeerakkoord. “De uitvoering is het belangrijkste in het aanzien van de overheid. En af en toe mag de politiek daarbij aan tafel.” Er komt een vervolggesprek tussen de uitvoeringsorganisaties en de demissionair minister-president.

Meer lezen

Lees het pamflet dat de uitvoeringsorganisaties stuurden aan de formerende partijen.

Deel deze pagina