Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Uitvoeringsorganisaties: meer aandacht voor uitvoerbaarheid beleid

De directeur-generaal van de Belastingdienst bracht, samen met de ambtelijke leiding van 4 uitvoeringorganisaties, vrijdag een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer. Zij vertelden wat de uitvoeringsorganisaties nodig hebben om vertrouwen van burgers in de overheid te versterken.

De vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisaties merken op dat de Nederlandse overheid het in veel opzichten goed doet. Maar dat in de uitvoering, in de publieke dienstverlening, ook dingen fout gaan. Dat raakt het vertrouwen van burgers in de overheid. “Wij, als publieke dienstverleners, willen ons werk steeds beter doen, om aan dat vertrouwen te werken.” vinden zij. “We willen naar een overheid die tussen de mensen en in de omgeving staat.”

Wat is er nodig?

De gezamenlijke ambitie, zo lieten zij de informateur weten, is burgers en ondernemers centraal stellen. En een overheid te zijn waar medewerkers de ruimte krijgen om een menselijk gezicht te laten zien. In hun ogen kan dat door:

 • De uitvoering direct bij de vorming van nieuw beleid te betrekken; in een vaste driehoek van politiek, beleid en uitvoering. Zo kunnen we in gezamenlijkheid de stap van politieke wensen tot uitvoerbare voorstellen zetten.
 • Voldoende tijd en geld beschikbaar te stellen voor uitvoeringsorganisaties om nieuwe voorstellen te in te voeren. Dat leidt tot beter afgewogen keuzes en passende uitvoering van beleid. En daar profiteert de burger van.
 • Zorgen dat wetgeving eenvoudig en begrijpelijk is. En dat professionals ruimte hebben om af te wijken van de regels als dat noodzakelijk is om de burger de bedoelde dienstverlening te bieden.

  Als de gekozen instrumenten niet blijken te werken om de bedoeling waar te maken: verander het. Als het onuitvoerbaar is: verander het. Als het voor de burgers niet doenbaar is: pas het aan.

  Daarmee zorgen we samen dat de overheid burgers helpt, en hen niet onbedoeld in de problemen brengt.

Versterken van de uitvoering

De vertegenwoordigers van de uitvoeringsorgaisaties vinden dat de publieke dienstverlening van de overheid beter kan en moet. Door het versterken van de uitvoering bouwen we volgens de vertegenwoordigers elke dag weer aan de relatie tussen burger en overheid. Dat verdienen de mensen die dagelijks het gezicht van de overheid naar de burger zijn. Maar meer nog de burgers die terecht op de instanties rekenen.

Dit waren de deelnemers aan het gesprek met de informateur:

 • Alexander Pechtold, algemeen directeur CBR
 • Michele Blom, DG Rijkswaterstaat
 • Maarten Camps, voorzitter raad van bestuur UWV
 • Peter Smink, DG Belastingdienst
 • Harmen Harmsma, DG DUO

Zij vertegenwoordigden ook een aantal kleinere uitvoeringsorganisaties.

Meer informatie

Categorie :

Deel deze pagina