Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingdienst attendeert 60.000 ondernemers op betalingsregeling

Sinds de uitbraak van corona biedt de Belastingdienst ondernemers een helpende hand. Zo kunnen zij uitstel van betaling krijgen en komt er een speciale regeling om de opgebouwde schuld te innen. Maar bedrijven moeten die hulp wel aanvragen. Zo’n 60.000 ondernemers krijgen een brief om de deadline van 1 juli 2021 onder de aandacht te brengen. “Als je als ondernemer het uitstel verlengt, dan krijg je de tijd om je schuld in 36 maanden af te betalen. Zonder verlenging kan dit recht vervallen.”, aldus Karin Christophersen, Ketenmanager Inning en Betalingsverkeer.

Begin april presenteerde het kabinet een openingsplan om de samenleving op een veilige manier stap voor stap te laten openen. Ook de Belastingdienst werkt aan voorbereidingen voor het einde van de coronacrisis. Dat betekent enerzijds de afbouw van de fiscale steunmaatregelen en anderzijds de inning van achterstallige en gebruikelijke belastingen.

Betalingsuitstel

In totaal hebben bijna 250.000 ondernemers op dit moment betalingsuitstel voor hun coronaschuld bij de Belastingdienst. Opgeteld gaat het om zo'n € 16 miljard. In de huidige aflossingsregeling moeten ondernemers die gebruikmaken van uitstel van betaling op 1 oktober starten met het aflossen van die schulden. Dit mag in 36 maanden. Tot het einde van het jaar rekent de Belastingdienst 0,01 procent rente bij het invorderen.

Alle ondernemers met bijzonder uitstel van betalen komen in aanmerking voor de betalingsregeling als zij verlenging hebben aangevraagd. Ook ondernemers die nog niet eerder uitstel aanvroegen, kunnen dit nog tot 1 juli doen. Aanvragen of verlengen kan op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.

Brief

Zo’n 60.000 bedrijven hebben nog geen verlenging van hun uitstel aangevraagd. Karin Christophersen: “Zij ontvingen afgelopen week een brief waarin wij vragen dit uitstel alsnog vóór 1 juli te verlengen. Als zij daar behoefte aan hebben uiteraard. Met de verlenging vallen zij onder de speciale regeling en krijgen zij 36 maanden de tijd om de schuld af te betalen Maar als zij het uitstel niet verlengen, moet de openstaande belastingschuld in een keer betaald gaan worden. Door ondernemers hier indringend op te wijzen, proberen we te voorkomen dat ondernemers onnodig in de problemen komen. Ik hoop dan ook dat de bedrijven die we nu benaderen alsnog verlenging van uitstel aanvragen, zodat wij ze kunnen helpen.”

Deel deze pagina

Op deze pagina