Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst helpt mensen met telefonische herinnering aan aangifte

Medewerkers van de Belastingdienst bellen tot vrijdag 4 juni tenminste 3.000 mensen die aangifte inkomstenbelasting moeten doen over 2020, maar dat nog niet hebben gedaan en ook geen uitstel hebben gevraagd. Door mensen aan hun aangifte te herinneren wil de Belastingdienst voorkomen dat zij onnodig een verzuimboete krijgen of dieper in de problemen raken.

Ook wordt laagdrempelige hulp geboden als mensen problemen ervaren waardoor zij geen aangifte hebben gedaan. De belactie is een proef die voortkomt uit een brief van de staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer uit september 2020. Daarin zeggen de bewindslieden toe dat de Belastingdienst meer proactief en laagdrempelig hulp gaat bieden aan burgers die schulden hebben, die niet zelfredzaam zijn of die meerdere problemen ervaren.

Als mensen geen aangifte hebben gedaan, krijgen ze altijd een brief om hen daaraan te herinneren.  Met deze belactie wil de Belastingdienst voorkomen dat mensen (dieper) in financiële problemen komen.

Belactie gericht op 3 doelgroepen

Medewerkers van de Belastingdienst bellen groepen burgers: jongeren (18 tot 30 jaar), ouderen (65 jaar en ouder) en mensen die al 3 keer geen aangifte hebben gedaan en die ook nog geen aangifte hebben ingediend over 2020: zogeheten ‘4e verzuimers’. Bij deze mensen speelt mogelijk iets in hun persoonlijke situatie waardoor zij nog geen aangifte hebben gedaan:

  • Jongeren zijn zich er mogelijk niet van bewust dat zij belastingaangifte moeten doen als zij daartoe een uitnodiging ontvangen.
  • Ouderen doen mogelijk geen aangifte omdat zij (digitaal) aangifte doen lastig vinden.
  • Voor mensen die op een 4e verzuim afstevenen wil de Belastingdienst voorkomen dat zij uiteindelijk een verzuimboete krijgen van ruim €5.500 en dieper in de problemen raken. Lees op belastingdienst.nl wat er gebeurt als mensen te laat, onvolledig of geen aangifte inkomstenbelasting doen

Deze mensen worden gebeld vóór het einde van de aanmaningstermijn, zodat er geen verzuimboete wordt opgelegd als zij alsnog belastingaangifte doen.

Hulpaanbod

De belactie is met nadruk dienstverlenend. De Belastingdienst vraagt mensen niet naar de reden waarom zij geen aangifte hebben gedaan. Als het telefoongesprek daarvoor aanknopingspunten biedt, wordt er wel hulp aangeboden bij het doen van aangifte. Het gaat om telefonische hulp, om hulp via videobellen of om fysieke hulp aan de balie van een kantoor. Gaan mensen in op het hulpaanbod, dan wordt er waar mogelijk direct een afspraak met hen gemaakt. Voor het maken van een balieafspraak worden zij teruggebeld.

Extra hulp bij complexe problemen

Is er sprake van complexe, meerdere problemen, waardoor mensen geen aangifte doen; dan kan de Belastingdienst extra hulp bieden. Dat kan bijvoorbeeld worden opgepakt door het zogeheten Stella-team van de Belastingdienst, dat maatwerk biedt aan burgers die in de knel gekomen zijn door complexe problemen.

Nazorg na versturen herinnering

Mensen die niet bereikt kunnen worden, worden later in juni nog eens gebeld. Ook wordt er later nog eens contact opgenomen met burgers die dan nog geen aangifte hebben gedaan ondanks een eerdere toezegging. Deze nazorg vindt plaats in de periode ná het versturen van de herinnering maar vóór het versturen van een aanmaning.

Meer informatie

Deel deze pagina