Ga direct naar de inhoud

Corona

30-11-2021 - De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Om ondernemers te steunen, breidt het kabinet het steunpakket voor het 4e kwartaal van 2021 uit. Zo wordt het bijzonder uitstel van betaling…
Categorieën :
30-06-2021 - Ondernemers met betalingsproblemen door corona kunnen tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling  aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst. Corona heeft voor veel…
Categorieën :
04-05-2021 - Sinds de uitbraak van corona biedt de Belastingdienst ondernemers een helpende hand. Zo kunnen zij uitstel van betaling krijgen en komt er een speciale regeling om de opgebouwde schuld te innen. Maar bedrijven moeten die hulp wel aanvragen. Zo’n 60.000 ondernemers krijgen een brief om de deadline van 1 juli 2021 onder de aandacht te brengen. “Als je als ondernemer het uitstel verlengt, dan krijg je de tijd om je schuld in 36 maanden af te betalen. Zonder verlenging kan dit recht vervallen.”, aldus Karin Christophersen, Ketenmanager Inning en Betalingsverkeer.
Categorie :
10-03-2021 - De Belastingdienst maakt zich zorgen over een groeiende groep van inmiddels bijna 60.000 ondernemers. Zij hebben na afloop van hun uitstelperiode nieuwe betalingsachterstanden opgebouwd en hebben nog niet gevraagd om verlenging van hun uitstel. Daarom adviseert de Belastingdienst ondernemers die nieuwe belastingen niet kunnen voldoen, om voor 1 juli 2021 het bijzonder uitstel te verlengen. Alleen zo kunnen zij een beroep doen op de huidige aflossingsregeling van 36 maanden.
Categorie :
15-02-2021 - De Belastingdienst streeft ernaar dat iedereen – zo veel mogelijk uit eigen beweging - aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Daarvoor is naast een goede communicatie en dienstverlening ook toezicht nodig. Maar hoe kan de Belastingdienst dat toezicht uitvoeren als fysieke controles bij bedrijven vanwege corona alleen nog in uitzonderingsgevallen plaatsvinden? Met creativiteit, zorgvuldigheid en digitale middelen. Toezicht op afstand blijkt een goede oplossing te zijn. Dit vraagt om flexibiliteit van de ondernemer én de controlemedewerker.
Categorie :
28-01-2021 - De Belastingdienst hervatte in juli - na de intelligente lockdown - de werkzaamheden in dienstverlening, handhaving en invordering. Als gevolg van nieuwe kabinetsmaatregelen werden deze werkzaamheden na de zomer weer opgeschort. De Routekaart corona wijst de weg voor de hervatting van deze werkzaamheden. "Veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop", stelt MKB-directeur Arno van Dongen, die de afgelopen maanden leiding gaf aan het programma coronamaatregelen Belastingdienst. Hij legt uit wat de nieuwe planning betekent voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst.
15-12-2020 - De Belastingdienst haalde sinds 2019 bijna 600 nieuwe 'medewerkers Banenafspraak’ binnen. Daarmee is het doel van 550 ruimschoots behaald. Door de coronacrisis is het wel een extra uitdaging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te begeleiden. Jobcoach arbeidsparticipanten Joyce Jansen vertelt erover in haar blog.
Categorieën :
20-11-2020 - De KVK en de Belastingdienst besteden tijdens de online KVK-adviesdagen van 23 tot en met 26 november extra aandacht aan stoppende ondernemers. Dit jaar stoppen door de coranacrisis meer ondernemers dan in 2019. Ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden voor de online events.
Categorie :
05-11-2020 - Ondernemend Nederland is hard geraakt als gevolg van corona. In een onderzoek dat deze zomer is gehouden, bleek ruim de helft van de ondernemers negatieve effecten te voelen in hun bedrijfsvoering en zag een derde dit voorjaar zijn omzet met ten minste 30% dalen. Veruit het grootste deel van de ondernemers gaf aan zich geholpen te voelen door de economische steunmaatregelen van het kabinet, waaronder de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.
13-10-2020 - Chris de Beer, Behandelfunctionaris Invordering Het zijn dynamische tijden voor Invordering, de afdeling van de Belastingdienst waar Chris de Beer sinds 2012 werkt in Middelburg. “Het is duidelijk dat er veel onduidelijk is voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Daarom nemen we contact op met hen.
Categorieën :