Ga direct naar de inhoud

Uitkomsten cultuuronderzoek aangeboden aan Tweede Kamer

Publicatiedatum 26-05-2020, 13:02
Belastingdienst medewerkers werken aan uitvoering belastingplan

Tussen november 2019 en april 2020 voerde Deloitte een onderzoek uit naar de cultuur van de Belastingdienst. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 25 mei door staatssecretarissen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanbevelingen van Deloitte worden benut in een vervolgaanpak waarmee de Belastingdienst verder werkt aan de gewenste cultuur.

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige cultuur, kijkt kritisch naar de gewenste cultuur en adviseert hoe een betere koers gezet kan worden om die gewenste cultuur te bereiken.

Huidige cultuur

Deloitte stelt in het rapport dat er cultuuraspecten zijn die behouden moeten worden, zoals de grote betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. Maar het onderzoeksbureau ziet ook zaken die nog versterkt kunnen worden, zoals samenwerking, resultaatgerichtheid en een door de medewerkers gedeeld beeld van de doelen van de Belastingdienst als geheel.

Gewenste cultuur

De gewenste cultuur van de Belastingdienst is omschreven in 5 aandachtsgebieden:

  • burgers en bedrijven centraal
  • gaan voor resultaat
  • samenwerking
  • open en veilig werkklimaat
  • verandering begint bij jezelf

Volgens Deloitte passen deze aandachtsgebieden bij een grote en complexe uitvoeringsorganisatie als de Belastingdienst. Wel moeten de aandachtsgebieden volgens de onderzoekers verder worden uitgewerkt.

Aanbevelingen uit het cultuuronderzoek

De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen om te werken aan de gewenste cultuur, waaronder:

  • Het gezamenlijk formuleren van een heldere en inspirerende omschrijving van de gewenste cultuur.
  • Behandel de cultuur van de Belastingdienst als groter geheel. Cultuur wordt niet alleen van binnenuit gevormd. Ook van invloed zijn burgers en bedrijven, het ministerie van Financiën, opdrachtgevers, politiek, media en de publieke opinie.
  • Cultuur is een oneindige taak, en eigenaarschap ligt daarom per definitie op het hoogste niveau van de organisatie. Maak cultuur een vast onderdeel van de taken en rapportage aan de top, net als beleid en strategie.

Vernieuwde aanpak leiderschap en cultuur

De analyse van Deloitte wordt gebruikt in de vervolgaanpak voor leiderschap en cultuur van de Belastingdienst. Ook uitkomsten van eerdere cultuur- en medewerkeronderzoeken worden in die aanpak meegenomen.

Onderzoek

Voor het onderzoek vulden ruim 12.000 medewerkers een enquête in en voerde Deloitte groepsgesprekken met 650 medewerkers.

Meer informatie

Deel deze pagina