Ga direct naar de inhoud

ondernemer

20-11-2020 - De KVK en de Belastingdienst besteden tijdens de online KVK-adviesdagen van 23 tot en met 26 november extra aandacht aan stoppende ondernemers. Dit jaar stoppen door de coranacrisis meer ondernemers dan in 2019. Ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden voor de online events.
05-11-2020 - Ondernemend Nederland is hard geraakt als gevolg van corona. In een onderzoek dat deze zomer is gehouden, bleek ruim de helft van de ondernemers negatieve effecten te voelen in hun bedrijfsvoering en zag een derde dit voorjaar zijn omzet met ten minste 30% dalen. Veruit het grootste deel van de ondernemers gaf aan zich geholpen te voelen door de economische steunmaatregelen van het kabinet, waaronder de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.
27-10-2020 - Het kabinet roept de Belastingdienst op tot maatwerk voor burgers en bedrijven. “Onze professionele handelingsruimte wordt daardoor belangrijker. Daarbinnen kunnen we namelijk zoveel mogelijk laten zien dat we aandacht en oog hebben voor de menselijke maat ”, vertelt Marc van Elk, vaktechnisch strategisch adviseur bij de Belastingdienst. Hij publiceert hier deze week een artikel over in het Weekblad Fiscaal Recht.
03-04-2020 - Naar aanleiding van ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers belde afgelopen 2 weken proactief bijna 5.000 fiscaal dienstverleners in het land gebeld om vragen over de regelingen te inventariseren en welke knelpunten zij ervaren. De Belastingdienst ondersteunt met de belactie fiscaal dienstverleners zodat zij ondernemers goed kunnen helpen met de speciale regelingen.
10-10-2019 - Ondernemers met een eenmanszaak hebben een btw-nummer waarin hun BSN is verwerkt. Om de privacy van deze ondernemers beter te waarborgen, krijgen zij een nieuw btw-identificatienummer. In oktober 2019 krijgen circa 1,3 miljoen ondernemers met een eenmanszaak, een blauwe envelop met het nieuwe btw-identificatienummer.