Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Professionele handelingsruimte maakt weg vrij voor maatwerk

Het kabinet roept de Belastingdienst op tot maatwerk voor burgers en bedrijven. “Onze professionele handelingsruimte wordt daardoor belangrijker. Daarbinnen kunnen we namelijk zoveel mogelijk laten zien dat we aandacht en oog hebben voor de menselijke maat ”, vertelt Marc van Elk, vaktechnisch strategisch adviseur bij de Belastingdienst. Hij publiceert hier deze week een artikel over in het Weekblad Fiscaal Recht.

Ondernemingen die vastlopen met fiscale zaken, kunnen soms onnodig in conflict komen met de Belastingdienst. Ik bekijk als strategisch adviseur de zaak vanuit de professionele handelingsruimte die er op dat moment nog is. Ik onderzoek welke standpunten de collega’s en de ondernemer innemen. Soms stel ik ze voor om samen in gesprek te gaan. En ik zoek vervolgens naar manoeuvreerruimte binnen de vaktechnische kaders. Onze professionele handelingsruimte is daarbij een belangrijk instrument.

Ondernemers op gepaste wijze benaderen

We kunnen door die professionele onderhandelingsruimte ondernemers, tot op zekere hoogte, op verschillende manieren benaderen. Stel, wij willen weten of een ondernemer zijn kilometerregistratie goed bijhoudt. We vragen dan zijn of haar kilometerregistratie op. We kunnen dan een slordigheidje tegenkomen dat al jaren terug is gemaakt. Terwijl we tegelijkertijd ook zien dat die ondernemer zijn administratie de laatste jaren perfect heeft bijgehouden. Zo’n slordigheidje kan dan wrijving veroorzaken.

Door onze professionele handelingsruimte kunnen we het opvragen van die kilometerregistratie ook anders aanpakken. Bijvoorbeeld door eerst de registratie van het afgelopen kwartaal op te vragen. En pas als we dit echt nodig vinden de registratie van meerdere jaren. Ik denk dat het helpt als ondernemers en de Belastingdienst vaker over dit soort keuzes praten.

Recht doen aan het individuele geval

We kunnen uiteraard alleen ons menselijke gezicht tonen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Anders dreigt willekeur en handelen tegen de wet. We willen zeker niet de indruk wekken dat we zomaar extraatjes uitdelen aan grote ondernemingen, of juist onevenredig streng zijn. We willen 'recht doen' aan het individuele geval.

Marc van Elk,
vaktechnisch strategisch adviseur

Deel deze pagina