Ga direct naar de inhoud

Ruim 185.000 ondernemers krijgen uitstel van betaling

Publicatiedatum 18-06-2020, 20:07

Sinds de invoering van de kabinetsmaatregelen om de door corona getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belasting(en) gekregen. Er is tot half juni voor ruim € 10 miljard betalingsuitstel verleend. Aan betalingsregelingen wordt gewerkt. Ook zijn enkele  fiscale maatregelen versoepeld.

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen sinds maart voor verschillende belastingsoorten uitstel van betaling aanvragen. Zij kunnen dan 3 maanden uitstel of langer krijgen, ook voor belastingen van de komende maanden. Ondernemers kunnen tot 1 oktober uitstel aanvragen. Het totaalbedrag en aantal aanvragers zal daarom nog toenemen.

Tot 1 oktober geldt een verlaagde invorderingsrente van 0,01%.

Het uitstel is voornamelijk verleend voor de loonheffing (4 miljard euro), de btw (4 miljard euro), de vennootschapsbelasting (1,5 miljard euro) en de inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet (700 miljoen euro). Het merendeel van de ondernemers dat uitstel van betaling aanvraagt doet dit aanvankelijk voor een bedrag van minder dan € 20.000.

Betaling

Doel van de belastingmaatregelen is ondernemers zoveel mogelijk in bedrijf te houden. Omdat er grote verschillen zijn bij de opstartmogelijkheden voor ondernemers, onderzoekt het kabinet gespreide betalingsmogelijkheden en maatwerk per sector.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Met de belastingmaatregelen die we hebben genomen hebben we al veel ondernemers geholpen in deze lastige tijd en dat blijven we doen. Daar hoort ook bij dat we kijken naar een goede oplossing op het moment dat de rekening uiteindelijk komt. Zodat ondernemers niet alsnog onbedoeld in de knel komen wanneer zij gaan terugbetalen.”

Voor de uitwerking van de betalingsregeling zijn 3 criteria opgesteld:

  • De ondernemer moet in staat zijn de schuld binnen de afgesproken termijn af te betalen.
  • De afbetalingsmogelijkheden worden zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende situaties van de branches.
  • De regeling moet praktisch uitvoerbaar zijn.

De Belastingdienst gaat daarom in overleg met koepelorganisaties om een plan van aanpak voor betalingen te bespreken. Hierover komt in de zomer meer informatie.

Versoepelingen

Daarnaast worden enkele versoepelingen doorgevoerd in de fiscale maatregelen.

Het gaat om:

  • Versoepeling rentaftrek bij hypotheekpauze eigen woning;
  • Uitstel BPM voor vergunninghouders;
  • Tegemoetkoming vaste lasten MKB;
  • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI;
  • Diverse noodmaatregelen voor Caribisch Nederland;

Meer informatie

Deel deze pagina