Home>Nieuws

Nieuws

FIOD treedt op tegen verbouwing eigen huis op kosten van de zaak

Wat mag je wel aftrekken van de belasting en wat niet? Publiekscampagnes informeren ondernemers, om zoveel mogelijk vergissingen te voorkomen. Je eigen huis voorzien van een sauna en nieuw sanitair, maar dan op kosten van de zaak. Dat mag in ieder geval niet. Na onderzoek van de Belastingdienst deed de FIOD op 20 juni een inval bij een ondernemer die op deze manier probeerde de fiscus te slim af te zijn. Vermoedelijk is de Nederlandse schatkist minimaal € 300.000 misgelopen. […]

21 juni 2018|

Aanpak motorbendes levert resultaten op

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) naar de Kamer gestuurd. Bij de aanpak van motorbendes is intensief samengewerkt tussen Belastingdienst (waaronder FIOD), lokaal bestuur, politie, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee. […]

13 juni 2018|

Amerikaanse Belastingdienst verstrekt creditcardgegevens aan Nederland

De Belastingdienst heeft van de Amerikaanse belastingdienst gegevens ontvangen over kaarthouders van American Express creditcards. Het gaat om creditcards die buiten Nederland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders zijn belastingplichtig in Nederland. […]

13 juni 2018|

ICT-systemen op orde krijgen voor vernieuwing

De vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer kreeg 5 juni een vertrouwelijke briefing over de ICT van de Belastingdienst. De directeur-generaal en de CIO van de Belastingdienst gaven een gedetailleerde toelichting over de huidige stand van zaken van de ICT en hoe de ICT wordt aangepakt. […]

6 juni 2018|

Ruim 6,5 miljoen mensen hebben al aanslag inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft op dit moment inmiddels 6,5 miljoen mensen een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2017 gestuurd. […]

5 juni 2018|

Onderzoek naar weigeraars die geen informatie verstrekken aan de Belastingdienst

De FIOD heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een woning doorzicht in Druten. Het onderzoek is gericht op een 58-jarige vrouw uit Druten, die verdacht wordt van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

4 mei 2018|

‘De Belastingdienst kan het niet alleen’

Zzp’ers kunnen nog steeds meedoen aan een proef van de Belastingdienst met online boekhoudpakketten, waarmee zij in één moeite de boekhouding, btw-aangifte en –betaling kunnen regelen. Oplossingen als deze proef zijn mogelijk door samenwerking van de Belastingdienst met de markt en andere partners.

2 mei 2018|

Aangifteperiode succesvol verlopen

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 tussen 1 maart en 1 mei zo’n 9,2 miljoen aangiften binnen gekregen. Dat is meer dan in de afgelopen jaren. Op de laatste dag ontving de Belastingdienst ruim 300 duizend aangiften. Van de binnengekomen aangiften kwam 99% online binnen. De Belastingdienst kijkt tevreden terug op het verloop van de afgelopen aangifteperiode. […]

1 mei 2018|

Beheerste vernieuwing Belastingdienst

De Belastingdienst is aan het vernieuwen. Dat gaat stap voor stap verder. Dit zorgt voor latere resultaten van de vernieuwingsopgave. De vernieuwingsopgave voor de Belastingdienst is nog altijd groot. Het gaat om het verbeteren van de digitale dienstverlening, het opvangen van de effecten van de vertrekregeling en het verbeteren van de interne beheersing. Daarbij staat de Belastingdienst voor uitdagingen die complex en hardnekkig zijn. Dit meldt de staatssecretaris van Financiën in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is verzonden. […]

26 april 2018|

21e Halfjaarsrapportage aangeboden aan Tweede Kamer

Staatssecretaris Menno Snel heeft op 16 april de halfjaarsrapportage Belastingdienst gestuurd naar de Tweede Kamer. Deze gaat over het tweede halfjaar van 2017. De staatssecretaris informeert de Kamer hiermee over uitvoeringszaken van de dienst. Over de voortgang van Herijking van de Investeringsagenda wordt de Tweede Kamer apart geïnformeerd. […]

16 april 2018|

Belastingdienst-in-beeld.nl gaat verder onder Belastingdienst.nl

Deze website is vanaf woensdag 28 maart te vinden onder Belastingdienst.nl/over-ons. We brengen zo voortaan op Belastingdienst.nl als één herkenbare afzender ook het nieuws en de informatie over onze organisatie.

28 maart 2018|

Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon

Interne en externe kwaliteitsonderzoeken tonen aan dat het bij de 12 tot 13 miljoen vragen die de BelastingTelefoon jaarlijks binnenkrijgt in 90 % van de gevallen om status- en procesvragen gaat. De beantwoording daarvan voldoet aan de kwaliteitsnormen. In circa 10% van het totaal aantal vragen gaat het om wet- en regelgevingvragen (W&R-vragen). Onderdeel daarvan [...]

27 maart 2018|

Belastingdienst/Toeslagen licht zaak kinderopvangtoeslag toe

Belastingdienst/Toeslagen constateerde in 2014 dat mogelijk ten onrechte kinderopvangtoeslag werd toegekend aan een aantal klanten van een gastouderbureau. Besloten is toen om toezicht uit te voeren bij alle klanten van dat gastouderbureau.

25 maart 2018|

‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’

In de aangifteperiode bieden maatschappelijke organisaties burgers in bibliotheken door het hele land hulp bij de belastingaangifte. Zo ook sociaal raadslieden Brigitte van Lent en Simone Joosten-Gijsen. Dankzij samenwerking met bibliotheken kunnen zij mensen op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug geven. […]

19 maart 2018|

Bezwaar maken gemoderniseerd

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

8 maart 2018|