Home>Nieuws

Nieuws

21e Halfjaarsrapportage aangeboden aan Tweede Kamer

Staatssecretaris Menno Snel heeft op 16 april de halfjaarsrapportage Belastingdienst gestuurd naar de Tweede Kamer. Deze gaat over het tweede halfjaar van 2017. De staatssecretaris informeert de Kamer hiermee over uitvoeringszaken van de dienst. Over de voortgang van Herijking van de Investeringsagenda wordt de Tweede Kamer apart geïnformeerd. […]

16 april 2018|

Belastingdienst-in-beeld.nl gaat verder onder Belastingdienst.nl

Deze website is vanaf woensdag 28 maart te vinden onder Belastingdienst.nl/over-ons. We brengen zo voortaan op Belastingdienst.nl als één herkenbare afzender ook het nieuws en de informatie over onze organisatie.

28 maart 2018|

Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon

Interne en externe kwaliteitsonderzoeken tonen aan dat het bij de 12 tot 13 miljoen vragen die de BelastingTelefoon jaarlijks binnenkrijgt in 90 % van de gevallen om status- en procesvragen gaat. De beantwoording daarvan voldoet aan de kwaliteitsnormen. In circa 10% van het totaal aantal vragen gaat het om wet- en regelgevingvragen (W&R-vragen). Onderdeel daarvan [...]

27 maart 2018|

Belastingdienst/Toeslagen licht zaak kinderopvangtoeslag toe

Belastingdienst/Toeslagen constateerde in 2014 dat mogelijk ten onrechte kinderopvangtoeslag werd toegekend aan een aantal klanten van een gastouderbureau. Besloten is toen om toezicht uit te voeren bij alle klanten van dat gastouderbureau.

25 maart 2018|

‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’

In de aangifteperiode bieden maatschappelijke organisaties burgers in bibliotheken door het hele land hulp bij de belastingaangifte. Zo ook sociaal raadslieden Brigitte van Lent en Simone Joosten-Gijsen. Dankzij samenwerking met bibliotheken kunnen zij mensen op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug geven. […]

19 maart 2018|

Bezwaar maken gemoderniseerd

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

8 maart 2018|

Aangiftecampagne 2018 van start

Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2017. De Belastingdienst gaf vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar zijn 7,9 miljoen mensen uitgenodigd om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen. […]

28 februari 2018|

Aanpassingen in afgifte rulings

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat de praktijk van het afgeven van zekerheid vooraf aan grote bedrijven centraler vormgeven. Aanleiding hiervoor is onderzoek naar ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter, afgegeven in de afgelopen jaren. Het is de vraag, gezien het voornemen van het kabinet in het regeerakkoord om brievenbusconstructies tegen te gaan, of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie.  […]

19 februari 2018|

De Douane maakt zich klaar voor de Brexit

De Ministerraad heeft vanmiddag besloten dat de Douane van start kan gaan met de voorbereiding op de Brexit. De Douane bereidt zich voor door het werven en opleiden van nieuwe douaniers, het organiseren van huisvesting, en het in orde maken van systemen.

16 februari 2018|

Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, zoals sociaal werkers, lokale wijkcentra, formulierenbrigades en belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Meer bibliotheken dan vorig jaar openen hiervoor hun deuren. […]

13 februari 2018|

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breidt de Belastingdienst wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. […]

9 februari 2018|

Staatssecretaris informeert Kamer over schenk- en erfbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting en neerwaartse bijstelling van de inkomsten in de schenk- en erfbelasting over 2017. Deze hangt deels met die vertraging samen. In de brief gaat hij in op oorzaken en maatregelen, zoals inzet van extra capaciteit, die inmiddels zijn genomen om gevolgen voor belastingplichtigen te verminderen. […]

31 januari 2018|

Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn, en eerder hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  […]

22 januari 2018|

Handhavingsbrief geeft inzicht in keuzes Belastingdienst

Inzicht geven in de keuzes en afwegingen die de Belastingdienst maakt in dienstverlening, toezicht en opsporing. Dat is de kern van de Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 die donderdag 7 december door staatssecretaris Snel naar de Tweede Kamer is gestuurd. […]

8 december 2017|

Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen

Bij een gezamenlijke actie van de FIOD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden. […]

5 december 2017|