Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

gegevens

Belastingdienst informeert burgers over registratie FSV

handhavingsbeleid

De Belastingdienst stuurt mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd waren vanaf maart een brief over deze registratie. De verzending gebeurt gefaseerd over enkele maanden,

Categorie :