Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst informeert burgers over registratie FSV

handhavingsbeleid

De Belastingdienst stuurt mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd waren vanaf maart een brief over deze registratie. De verzending gebeurt gefaseerd over enkele maanden, zodat burgers die vragen hebben of inzageverzoeken doen, zorgvuldig geholpen worden. Dit schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het streven is alle burgers die in FSV waren geregistreerd uiterlijk in juni te informeren.

Deze stappen zijn onderdeel van het Verbeterprogramma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ dat gestart is om vertrouwen van de samenleving in de Belastingdienst te herwinnen. Daarbij zijn fraude/risicosignalen in kaart gebracht. De Belastingdienst heeft dit met prioriteit opgepakt omdat de mogelijke impact van fouten op burgers en bedrijven het grootst is.

In maart ontvangen de eerste 2.000 mensen een brief over hun registratie in de FSV. Deze legt uit dat de burger in de FSV was geregistreerd, wat de FSV was en waarvoor het werd gebruikt. In de brief staat ook waar mensen terecht kunnen met vragen of als zij inzage willen krijgen in de persoonsgegevens die in FSV stonden. Mensen kunnen bellen naar het speciale nummer, melding doen via een formulier op de website of schriftelijk een inzageverzoek AVG doen.

Vragen en inzageverzoeken

De Belastingdienst verwacht veel vragen en inzageverzoeken. Daarom is de verzending gespreid. Zo kan de dienst burgers zo goed mogelijk informeren. Ook de BelastingTelefoon blijft hierdoor tijdens de aangiftecampagne IH2020 goed bereikbaar. Na de eerste verzending in maart wordt ook gekeken welke vragen er leven. Zo kunnen reacties verwerkt worden in volgende tranches en kan de organisatie verder ingericht worden.

Een aantal groepen krijgt nog geen brief. Het gaat dan om:

  • NV’s en BV’s;
  • Individuen waarin de (fiscaal)-juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaarder wegen dan het informeren over de registratie (bijvoorbeeld bij een lopend strafrechtelijk onderzoek).

Wat is de Fraude Signalering Voorziening?

De Belastingdienst registreerde (risico)signalen in een applicatie voor toezicht en fraudeopsporing: de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Daarin werden ook andere signalen opgenomen die als risicovol werden beschouwd, zoals hoge reiskosten als iemand dichtbij zijn werk woonde. Verder werden ook registraties vastgelegd, zoals een verzoek om het doorgeven van inkomensgegevens van een burger. Gebleken is dat de FSV niet volledig voldeed aan de AVG. De applicatie is daarom vorig jaar uit de lucht gehaald. Circa 240.000 mensen zijn ooit in FSV geregistreerd.

Meer informatie

Deel deze pagina