Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verbeterprogramma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ gestart om vertrouwen van samenleving te herwinnen

De staatssecretarissen van Financiën kondigden afgelopen week het programma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ aan, dat moet bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen van de samenleving en de Tweede Kamer in de Belastingdienst. Dit verbeterprogramma is aanvullend op de doorlopende acties die de Belastingdienst al heeft ingezet. De eerste resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Elke 3 maanden informeren we de Tweede Kamer over de voortgang.

In het eerste kwartaal van 2021 moeten de risico’s in de processen rond risicoselectie en signalen van mogelijke fraude in kaart zijn gebracht, hernieuwde kaders bekend zijn en de implementatie zijn gestart. Deze aanpak geldt ook voor het gebruik van nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst, de processen rondom risicoselectie en signalen van mogelijke fraude. De staatssecretarissen vinden het belangrijk om deze onderdelen met prioriteit op te pakken omdat de mogelijke impact van fouten op burgers en bedrijven het grootst is.

Onderdeel van het programma is dat onze bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Archiefwet. Met een interne campagne blijven we aandacht vragen voor verantwoord omgaan met gegevens. Daarnaast moeten alle medewerkers vanaf 1 januari elke 2 jaar met een cursus hun AVG kennis opfrissen. De staatssecretarissen verwachten ook dat medewerkers het melden als zij zaken tegen komen die niet aan de regels voldoen.

Doorlopende campagne

Het verbeterprogramma is aanvullend op de doorlopende acties die de Belastingdienst heeft ingezet in 2020 en waarin al belangrijke stappen zijn gezet om het beter te doen:

  • In het kader van gegevensbescherming en fraudebestrijding zijn alle medewerkers benaderd om hun bestanden te controleren. Zij zijn daarover in gesprek geweest met hun leidinggevenden.
  • We hebben beheersmaatregelen genomen om onze systemen weer op orde te brengen.
  • Intern blijven we actief aandacht geven aan gegevensbescherming om het onderwerp zichtbaar te houden en bewustwording te verhogen. Zo worden medewerkers getraind in het bewust omgaan met gegevens en wat ze moeten doen om aan de AVG regels te (blijven) voldoen.

Deel deze pagina