Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Een contactkaartje geeft de Belastingdienst een gezicht

Henri werkt bij het team Dienstverlening van de Belastingdienst. Hij beantwoordt telefoontjes van mensen die een contactkaartje van ons ontvingen, omdat ze al lange tijd geen of te laat

Categorie :

In gesprek gaan staat centraal voor deurwaarders

Een deurwaarder aan je deur? Daar gaan je auto en andere bezittingen zou je denken. Toch gaan ze niet altijd direct over tot inning. In gesprek gaan en op zoek naar een gezamenlijke oplossing staat

Categorieën :

Najaarsmeting vragenlijstonderzoek Fiscale Monitor 2023 gestart

Van het belevingsonderzoek van de Belastingdienst - ook wel bekend als de Fiscale Monitor – vindt momenteel een najaarsmeting plaats. Tot half november 2023 vragen we belastingplichtige burgers en

Categorieën :

Videobellen maakt contact met Belastingdienst gemakkelijker 

Iedereen kan vanaf maandag 2 oktober 2023 een afspraak maken voor een digitaal bezoek aan de Belastingdienst. Met de introductie van videobellen vergroten we hiermee de bereikbaarheid voor burgers.

Categorieën :

De Belastingdienst helpt bij complexe en urgente dossiers

Een van de doelen van de Belastingdienst is om altijd de juiste persoonlijke hulp en dienstverlening aan te bieden. Daarom hebben we onder andere het Stella-team. Dat helpt mensen in complexe en

Categorie :

“Het is belangrijk dat we in deze arbeidsmarkt onszelf laten zien als goed werkgever"

Ontdek wat jij als medewerker kunt doen voor de Belastingdienst. Dát is het uitgangspunt van vernieuwde wervingscampagne van de Belastingdienst die 25 september start. “Er zijn genoeg redenen om

Categorie :

Intermediairdagen Belastingdienst: kennisdeling, netwerken en inspiratie

Ook dit jaar zijn ze er weer: de Intermediairdagen. Dat betekent dat de experts van de Belastingdienst op 10 verschillende locaties in het land zijn en in gesprek gaan met fiscaal dienstverleners. Om

Categorieën :

Belastingplan 2024: noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel

Vandaag is het Belastingplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt maatregelen om de koopkracht van burgers te ondersteunen en armoede te bestrijden. Andere maatregelen zijn bedoeld om

Categorie :

Vernieuwde publiekscampagne rondom life events

Belangrijke gebeurtenissen in het leven kunnen fiscale gevolgen hebben. De Belastingdienst helpt burgers en bedrijven via een publiekscampagne, door hen te attenderen op de gevolgen die

Categorie :

Belastingzaken na een scheiding: 4 op de 10 mensen weten niet wat ze moeten regelen

Het aantal echtscheidingsaanvragen laat na de zomermaanden al jaren een piek zien. Bij een relatiebreuk komt veel kijken, ook financieel. Deze zomer is in opdracht van de Belastingdienst onderzoek

Categorie :