Go directly to content
Naar de homepage

Over ons

Gezocht: duizenden nieuwe collega’s

18 jaar was ik. M’n vwo-diploma had ik op zak. Toen zei mijn moeder: ‘Ga jij maar eens bij de Belastingdienst kijken. Daar kun je werken én studeren tegelijk.’

Belastingheffing en Internationale structuren

Internationaal opererende bedrijven krijgen te maken met belastingheffingen van verschillende landen. Nederland hanteert het principe van gelijk speelveld tussen nationale en internationale ondernemingen.

Omgaan met gegevens

Bij het uitvoeren van de wettelijke taken van de Belastingdienst zijn gegevens de grondstof. Ze stellen de dienst in staat rechtvaardig toezicht te houden en burgers.

Over de Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doen we door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen en toeslagen uit te keren.

Feiten en cijfers