Ga direct naar de inhoud

Hoe we werken

Strategie

Onze strategie is erop gericht dat mensen zoveel mogelijk uit zichzelf hun verplichtingen nakomen. Zonder kostbare, dwingende acties van onze kant.

De meeste burgers en bedrijven willen het uit zichzelf goed doen. Daarom richten we ons meer op het voorkomen van fouten dan op achteraf corrigeren van aangiften. Dit is prettiger voor burgers en bedrijven én het is efficiënter. Hoe meer er in één keer goed gaat, des te meer capaciteit we over houden om mensen die het echt nodig hebben te ondersteunen of te controleren.

Kiezen

We maken keuzes in ons werk. Uitgangspunt hierbij is het gedrag dat burgers en bedrijven laten zien: doen ze op tijd aangifte? Is hun aangifte juist en volledig en betalen ze op tijd? (bekijk de pagina 'Mijn aangifte: hoe controleert de Belastingdienst die?' voor uitleg over hoe wij de aangifte controleren).

We kijken waar we risico’s lopen en onderzoeken wat de oorzaken van niet-naleving zijn. Dan kiezen we met welke risico’s we aan de slag gaan en bepalen we onze aanpak. We zetten daarbij diverse instrumenten in. Bijvoorbeeld het voorkomen van fouten door gegevens voor in te vullen of telefonische dienstverlening. Maar ook zwaardere instrumenten zoals boeken- of opsporingsonderzoeken. We evalueren achteraf onze aanpak waardoor we kunnen leren en effectiever worden.

Samenwerking

In de uitvoering van onze strategie werken we samen met allerlei private en publieke partijen, zoals fiscale dienstverleners, maatschappelijke organisaties, softwareleveranciers en andere overheidspartijen. Grote ondernemingen en fiscaal dienstverleners kunnen in sommige gevallen convenanten met ons afsluiten. Voorwaarde is wel dat ondernemingen hun zaken fiscaal goed op orde hebben. En in het geval van de fiscaal dienstverleners moeten zij de kwaliteit van de aangiften van hun klanten goed bewaken. We spreken in dat geval van horizontaal toezicht. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen bij ondermijnende criminaliteit. Onder andere de Politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten zijn daar onze samenwerkingspartners.

Gegevens en privacy

Keuzes in de uitvoering en het toezicht worden gemaakt op basis van informatie. De belangrijkste bron is de gegevens uit onze eigen systemen en gegevens van derden. Daaronder vallen ook de gegevens van andere belastingdiensten en uit overheidsbrede basisregistraties. Om patronen in deze gegevens te ontdekken zetten we de nieuwste technieken op het gebied van data-analyse en ict in.

De bescherming van deze gegevens is belangrijk: bij de verschillende aspecten van ons eigen werk én in onze samenwerking met anderen. We zetten daarom steeds stappen om het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens verder te verbeteren.

Jaarplan

We willen aanspreekbaar zijn op de keuzes die we in de uitvoering en het toezicht maken. Daarvoor publiceren we jaarlijks een jaarplan. Daarin geven we inzicht in de keuzes die we maken in de uitvoering en het toezicht voor komend jaar. In onze voortgangsrapportages leggen we verantwoording over de behaalde resultaten af.

Deel deze pagina