Go directly to content
Naar de homepage

Hoe we georganiseerd zijn

Bij de Belastingdienst werken bijna 30.000 mensen. Met ons werk dragen we allemaal bij aan de uitvoering van onze strategie.

Een groot deel van onze medewerkers heeft direct contact met belastingplichtigen, douaneklanten en toeslaggerechtigden. De rest van de medewerkers werkt bij de facilitaire bedrijven, concerndirecties en corporate diensten binnen de Belastingdienst.

Organisatie van de Belastingdienst

De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. We kennen drie soorten directies.

  1. Primaire-procesdirecties; deze voeren elke dag de kerntaken van de Belastingdienst uit, zoals belastingen innen en toeslagen uitkeren. Deze uitvoerende taken zijn belegd bij negen directies: Particulieren, Midden- en Kleinbedrijf, Grote Ondernemingen, Toeslagen, Douane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Centrale Administratieve Processen, Klantinteractie en Services en Informatievoorziening. Deze directies worden direct aangestuurd door de directeur-generaal Belastingdienst.
  2. Concerndirecties; deze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, kaders en het uitvoeringsbeleid. Zij worden aangestuurd door de plaatsvervangend directeur-generaal.
  3. Corporate diensten en shared service organisaties; deze voeren ondersteunende taken uit. Zij worden aangestuurd door de plaatsvervangend directeur-generaal.

Organogram

Infographic Organogram Belastingdienst