Go directly to content
Naar de homepage

Hoe ziet Nederland de Belastingdienst?

We hebben contact met vrijwel alle burgers en bedrijven in Nederland. Daarom willen we graag weten hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke dienstverleners en andere groepen naar ons kijken.

De klanttevredenheid van belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, douaneklanten en dienstverleners meten we jaarlijks. We meten de volgende aspecten: