Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Omzetbelasting betalen via iDEAL kan nu ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk

Doe je zelf aangifte omzetbelasting via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kan je vanaf 9 november via iDEAL de verschuldigde btw betalen. Dit levert je extra gemak op. En een belangrijk voordeel is dat het fouten, ergernissen en onnodige herstelacties voorkomt: het juiste betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag zijn al ingevuld.

De nieuwe betaalmogelijkheid past in het streven van de Belastingdienst om ondernemers in staat te stellen makkelijker aan hun administratieve verplichtingen te voldoen. Kunnen betalen via een portaal is een vorm van dienstverlening die burgers en bedrijven van ons verwachten. Er zit wel een plafond van 50.000 euro aan deze optie: een hoger bedrag wordt door iDEAL namelijk niet ondersteund.

Betalen via administratiesoftware

Met iDEAL je omzetbelasting betalen – en de loonheffing – was al langer mogelijk vanuit commerciële administratiesoftware. Steeds meer ondernemers maken bijvoorbeeld gebruik van een boekhoudpakket, waarmee je de aangifte omzetbelasting kunt opstellen en indienen. Over 2022 was dit al goed voor 1,4 miljard aan betalingen.

Die toename is goed te verklaren. Het doen van aangifte kan tenslotte een complexe en tijdrovende zaak zijn. Administratiesoftware gebruiken zorgt voor meer gemak. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn niet zo hoog en ook nog eens aftrekbaar. Veel ondernemers geven bovendien aan dat het gebruik van een boekhoudpakket voor minder fouten in de aangifte omzetbelasting zorgt.

Aangifte doen wordt eenvoudiger en snel, bijvoorbeeld door rechtstreeks vanuit de administratie de aangiftes samen te stellen en in te dienen. We streven naar een aaneengesloten administratieve keten met zo min mogelijk handmatige handelingen door de ondernemer.

We werken aan meer gemak en zekerheid voor ondernemers

De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Om hierbij aan te haken, werkt de Belastingdienst aan een toekomst waarin belastingzaken onderdeel worden van de digitale administratie van ondernemers. Ook willen we hen ondersteunen bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen. Het uitgangspunt is om ondernemers snel uitsluitsel te bieden over de financiële belastinggevolgen van het zakendoen, waardoor ze zich nog meer kunnen richten op hun core business: ondernemen.

Dit biedt meer:

1. Gemak
Aangifte doen wordt eenvoudig en snel, bijvoorbeeld door de mogelijkheid aangiftes rechtstreeks vanuit de administratie samen te stellen en in te dienen. We streven daarbij naar een aaneengesloten administratieve keten, waarin ondernemers zo min mogelijk handmatige handelingen hoeven te verrichten.

2. Zekerheid
Sluit de aangifte aan op de gegevens uit de administratiesoftware van de ondernemer? Maakt de ondernemer gebruik van een fiscaal dienstverlener? En maakt de ondernemer gebruik van de digitale informatie over fiscale onderwerpen? Dan heeft de aangifte een betere kwaliteit en kunnen we die informatie meenemen bij de beoordeling ervan. Dit biedt de ondernemer een dubbel voordeel: hij krijgt snel zekerheid dat hij de aangifte goed heeft opgesteld én weet dat de Belastingdienst ermee akkoord gaat.

Lees ook

Deel deze pagina