Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: “Wij zorgen dat ondernemers sneller duidelijkheid krijgen”

De coronasteunmaatregelen: de politiek bedenkt ze, de beleidsmakers vullen ze in en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst voeren ze uit. Als programmamanager Coronasteunmaatregelen zorgt Manon Laurey dat beleid en uitvoering nauw samenwerken om het zo helder mogelijk te maken voor ondernemers.

17 miljard coronaschuld

“Om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse regelingen vanuit verschillende ministeries. Denk aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Vooral deze laatste maatregel heeft grote impact: zo’n 270.000 ondernemers kregen uitstel van belastingbetaling. Zij starten 1 oktober 2022 met de terugbetaling. Er staat zo’n 17 miljard aan coronaschuld op de balans.

Duidelijke en tijdige communicatie

De regels over terugbetaling zijn niet voor iedereen duidelijk. Grote ondernemingen kunnen terecht bij hun adviseurs of financiële afdelingen. Maar zzp’ers verdwalen nog weleens in het woud van regels. Over welke steunmaatregelen moet je wel belasting betalen en welke niet? Wanneer moet je wat terugbetalen? We willen dat na de coronacrisis zo veel mogelijk bedrijven weer financieel gezond verder kunnen. We doen ons best aan te sluiten op de informatiebehoefte van de ondernemer: duidelijk en tijdig.

Smeerolie tussen beleid en uitvoering

Als we de ondernemer echt centraal willen stellen, is samenwerking nodig. De politiek en beleidsmakers nemen de beslissingen over steunmaatregelen, de uitvoeringsorganisaties voeren de regelingen uit. Met het programma Coronasteunmaatregelen zijn we als het ware de smeerolie tussen deze partijen. Voorheen kwamen we als Belastingdienst pas op een later moment in beeld. Nu kijken beleid en uitvoering vooraf samen naar de maatregelen en de uitvoerbaarheid ervan.

Routekaart

Vanuit het programma zorgen we voor verbinding door betrokken partijen bijeen te brengen. Denk aan beleidsmakers, partijen als de Kamer van Koophandel en banken, maar ook bijvoorbeeld belangenorganisaties van ondernemers. Die laatste groep is heel belangrijk. We willen inzicht in de situatie van de ondernemer. Zo vroegen we regelmatig hoe tevreden ondernemers waren met de regelingen. Daar reageerden ze positief op, alleen de informatie vonden ze te versnipperd. En dus ontwikkelden we een routekaart voor op de website en zetten we alle informatie over de verschillende regelingen van alle betrokken ministeries bij elkaar op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Spanningsveld

We willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid voor ondernemers. Bijvoorbeeld over tot wanneer zij belastingbetaling kunnen uitstellen. Tegelijk zijn er veel partijen betrokken bij zo’n besluit. Dat geeft een spanningsveld. Elke beslissing heeft financiële, maatschappelijke en uitvoeringsconsequenties. Daardoor duurt besluitvorming soms langer. Voor ondernemers vind ik dat heel erg vervelend. Maar ook voor de Belastingdienst is dat lastig. Daarom proberen wij als programma op tijd antwoorden te hebben op vragen van ondernemers.

Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn rondom de schuldenbehandeling. Tegelijkertijd moeten we verantwoordelijk handelen als Rijksoverheid. Ik hoop dat ons programma eraan bijdraagt dat we sneller dan voorheen goed afgewogen besluiten nemen, met beleid én uitvoering samen. En dat ondernemers precies begrijpen waarom we doen wat we doen.”

Manon Laurey
programmamanager Coronasteunmaatregelen

Deel deze pagina