Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: "Een vangnet voor mensen met complexe problemen"

Soms hebben mensen complexe (schuld)problematiek, waarbij de Belastingdienst een rol speelt. In veel gevallen zijn meerdere partijen betrokken en is er sprake van acute omstandigheden, zoals een dreigende huisuitzetting. Ruud van Asperen is een van de collega’s van het Stella-team die een helpende hand biedt.

"Het Stella-team is een vangnet voor mensen met complexe problemen. Dit team is speciaal opgesteld om mensen in urgente schuldsituaties te helpen. Zoals onder meer de 25 (ex)schuldenaren die vorig jaar een brief schreven aan de minister-president. Een Stella-casus is per definitie complex en raakt meerdere processen tegelijk."

Hulp op maat

"Ook is er vaak sprake van urgentie. Een situatie die te omvangrijk is om zelf op te lossen. Of iemand die van het kastje naar de muur wordt gestuurd en er niet uitkomt. We proberen mensen daarom direct te helpen. Daarvoor maken we gebruik van een groot netwerk.

Vaak spelen er bij mensen ook nog persoonlijke issues of fysieke gezondheidsproblemen of dat mensen gewoon geen licht meer zien aan het eind van de tunnel. Iedereen heeft z’n verhaal en wil dat kwijt. Dan is het is zaak om goed te luisteren en als het even kan een beetje druk van de ketel te nemen."

Confrontatie met 'de regels'

"Corona speelt op dit moment soms ook een rol. Zo kreeg ik te maken met een zelfstandige die voorheen een redelijke boterham verdiende met het installeren van internet bij particulieren en bedrijven. Maar door corona had hij in plaats van 5 klanten per dag, er nog maar 1, en vaak ook geen. Het ging hard bergafwaarts. Hij kon zijn rekeningen niet meer betalen. Ook niet die van zijn boekhouder.

Zijn administratie raakte achterop; rekeningen bleven liggen en aangiften werden niet meer gedaan. Er ontstond een huurachterstand en na een tijdje was voor zijn verhuurder de maat vol. Hij kwam met zijn partner en kind op straat te staan. Het gezin trok van hot naar her. Intussen raakte belangrijke post zoek en werd de chaos compleet. En toen volgde een confrontatie met 'de regels'. Om een uitkering te krijgen moest hij een woning hebben. En een woning kreeg hij pas als hij een inkomen (lees: uitkering) had."

Samen werken aan een oplossing

"Wat we vanuit het Stellateam dan doen, is proberen met betrokkene op een rijtje te zetten wat er is gebeurd. En we scheppen orde in de chaos, waaronder het vaststellen van de reële belastingschuld. We helpen bijvoorbeeld bij het treffen van een betalingsregeling, vermindering en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dat vraagt om maatwerk en daarbij is het altijd wel de vraag hoever je daarin kunt gaan.

Daarvoor overleggen we met de invorderaars en middelspecialisten. Ook iemand met flinke problemen moet uiteindelijk volgens de wet- en regelgeving zijn schulden afbetalen, maar we bieden daarbij altijd hulp op maat en kijken naar wat mogelijk is. Ons doel is dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Maar hoever kun je gaan als er andere instanties bij zijn betrokken?"

Een huis

"Soms hebben we wel een paar keer per week contact. En zo’n traject kan wel een jaar duren. De meneer in mijn voorbeeld was van goede wil en ik vond een ‘achterdeurtje’ bij de gemeente. Ook zonder uitkering kon betrokkene een urgentieverklaring voor een huurwoning krijgen.

Helaas bleek daarna dat een urgentieverklaring niet direct leidt tot een huurwoning. Dat het ging om een gezin met een jong kind heeft waarschijnlijk wel geholpen, want uiteindelijk kwamen ze toch onder dak. De man belde mij enthousiast op: ‘Man, ik heb een huis!’ Voor hem werd dat het begin van een nieuwe start. Ik ben heel blij dat ik daarin heb kunnen helpen."

Ruud van Asperen, Stellateam

Deel deze pagina