Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Inkoopbeleid

De maatschappij verandert. De Belastingdienst stelt daarom moderne interactie met burgers en bedrijven centraal. Doelstellingen in ons inkoopbeleid zijn beter, efficiënter en goedkoper.

Inkoop en de Belastingdienst

Een groot deel van de generieke inkopen van het Rijk is gecentraliseerd. Deze worden gedaan door 13 zogenoemde inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) en 7 specialistische inkoopcentra (SIC’s). Zij bundelen de vraag binnen het Rijk en kopen dit in. Heeft een Rijksonderdeel specifieke inkoopbehoeften? Dan worden deze ingekocht door het IUC waaronder dit onderdeel valt.

De Belastingdienst heeft ook een IUC. IUC Belastingdienst is onderdeel van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (CFD).

Integriteit en inkoopbeleid

Bestuurders en ambtenaren moeten integer handelen. Dit houdt in dat iedereen objectief benaderd wordt. Dus zonder iemand te bevoordelen of te benadelen. In de gedragscode Integriteit Rijk staat precies wat het Rijk onder integriteit en integer handelen verstaat. De gedragscode maakt helder wat wij van elkaar verwachten en wat burgers en externe partijen van ons mogen en kunnen verwachten. Ook de Belastingdienst houdt zich hieraan in zijn inkoopbeleid.

De Belastingdienst heeft de Businessetiquette opgesteld voor het zakendoen met marktpartijen. Hierin kunnen externe partijen lezen wat wel en niet is toegestaan als zij contact hebben met medewerkers van het IUC.

Onder integer handelen valt ook Europees aanbesteden. De Belastingdienst is hier als onderdeel van de Rijksoverheid toe verplicht. In aanbestedingsprocessen streven wij altijd naar efficiency en een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Marktconsultaties

Het is voor de Belastingdienst mogelijk om als voorbereiding op een Europese aanbesteding ideeën en mogelijke oplossingen te toetsen. Dat gebeurt door middel van specifieke marktconsultaties of algemene leveranciersdagen. Ook u kunt hieraan meedoen. Dit is vrijblijvend en kosteloos. De aankondigingen van deze marktconsultaties en algemene leveranciersdagen publiceren wij op Tenderned.

Soms organiseren wij een gesloten marktconsultatie. Dan nodigen we specifieke marktpartijen uit zonder dat daar een open publicatie van is.

Aanbestedingswet

Er zijn Europese regels van kracht op het sluiten van overeenkomsten voor leveringen, diensten en werken door de overheid. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Richtlijnen die door lidstaten worden omgezet in hun nationale wetgeving. Op dit moment is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Drempelwaarden

Onderdeel van de Europese richtlijnen zijn drempelwaarden. De Europese commissie stelt elke 2 jaar nieuwe drempelwaarden vast. Voor het Rijk zijn de drempelwaarden voor zowel leveringen als diensten voor 2022 en 2023 vastgesteld op 140.000 euro, exclusief BTW. Bedraagt een nieuwe opdracht evenveel of meer dan de drempelwaarde? Dan moeten wij deze Europees aanbesteden.

Rijksinkoopvoorwaarden

Op de inkopen van de Belastingdienst is de meest recente versie van de Algemene Rijksvoorwaarden (ARIV, ARVODI & ARBIT) van toepassing. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.

TenderNed

TenderNed is een digitaal marktplein voor aanbestedingen. IUC Belastingdienst publiceert hierop al zijn uitgeschreven marktconsultaties en lopende aanbestedingen. Communicatie via Tenderned verloopt volledig digitaal.

Rijksinkoopregister

In het Rijksinkoopregister zijn alle Rijkscontracten te vinden die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. U vindt hierin informatie welke Rijkscontracten per categorie wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

Zie ook

Deel deze pagina