Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Inkopen van ICT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit) zijn bij de overheid vooral van toepassing op kleine en middelgrote ICT-inkopen. Deze voorwaarden worden ook vaak gebruikt bij specifieke IT-producten en bij diensten zoals webhosting of ‘software as a service’ (Saas). Dat komt door de flexibiliteit van de modelovereenkomst. In alle andere gevallen zijn de Algemene Rijksvoorwaarden van toepassing.

Open source

Het gebruik van open source software wordt door het kabinet gestimuleerd, maar niet als norm gesteld. Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst spant zich in dat waar mogelijk het rijksbeleid wordt toegepast.

Open source betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app vrij beschikbaar is. Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden. Net als open standaarden helpt opensourcesoftware bij meer openheid in ICT-systemen.

Open standaarden

ICT-standaarden zijn afspraken over de manier van gegevens uitwisselen. Met open standaarden kunnen overheden en bedrijven makkelijker met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld als zij facturen sturen.

Open standaarden zijn niet-softwarespecifiek. Iedere leverancier kan deze inbouwen in een ICT-systeem. Er is dus meer keuzevrijheid van ICT-leverancier (leveranciersonafhankelijk) . Open standaarden maken het mogelijk om digitale gegevens uit te wisselen tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers (interoperabiliteit). Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen. Ook zorgen ze voor kostenbesparingen en verlichting van administratieve lasten.

Zie ook

Deel deze pagina