Ga direct naar de inhoud

Inkopen van ICT

Inkopers werken aan het inkopen van ict bij inkoopuitvoeringscentrum

Open standaarden

ICT-standaarden zijn afspraken over de manier van gegevens uitwisselen. Met open standaarden kunnen overheden en bedrijven makkelijker met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld als zij facturen sturen.

Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen daarom door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem. Ze dragen bij aan ‘interoperabiliteit’, zijn leveranciersonafhankelijk, ze besparen kosten en verlichten administratieve lasten.
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.

Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

Open source

Open source betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app vrij beschikbaar is. Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden. Net als open standaarden helpt opensourcesoftware bij meer openheid in ICT-systemen. Het gebruik van open source software wordt door het kabinet krachtig gestimuleerd, maar niet als norm gesteld. IUC Belastingdienst spant zich in dat waar mogelijk het rijksbeleid wordt toegepast. Zo faciliteert en adviseert zij hierbij aan de opdrachtgever.

ARBIT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten zijn bij de overheid vooral van toepassing op kleine en middelgrote IT-inkopen. Vanwege de flexibiliteit van de bijhorende modelovereenkomst worden deze voorwaarden ook vaak gebruikt bij de inzet van specifieke IT-producten en bij diensten zoals bijvoorbeeld webhosting of ‘software as a service’ (Saas). In alle andere gevallen zijn de Algemene Rijksvoorwaarden (ARIV, ARVODI) van toepassing.