Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Grote organisaties

Onder grote organisaties vallen grote ondernemingen en publieke organisaties zoals gemeenten en zorginstellingen. We onderhouden een individuele werkrelatie met de leiding van de organisaties en met de fiscaal dienstverleners en accountants die zij hebben ingeschakeld.

Uitgeschreven tekst video

(Een vrouw loopt over een brug.)

Ik ben King. Ik werk als fiscalist bij de Belastingdienst.

In het werk dat wij doen voor grote organisaties, staat persoonlijke en goede dienstverlening altijd voorop.

(Beeldtitel: Jaarplan 2023. Professionele en zakelijke werkrelatie met grote organisaties.)

LEVENDIGE MUZIEK

De fiscale behandeling van grote organisaties is vaak complex en er spelen grote, financiële belangen, ook voor de schatkist.

Een professionele, zakelijke werkrelatie is van groot belang tussen de Belastingdienst en de grote organisatie.

Daarom hebben grote organisaties één vast aanspreekpunt.

Dit is de klantcoördinator. De klantcoördinator neemt de leiding bij het in beeld brengen van de fiscale risico's en het nalevingsgedrag.

Op basis daarvan bepaalt de klantcoördinator wat passend toezicht is.

De klantcoördinator werkt altijd samen met een multidisciplinair behandelteam.

Dit team bestaat onder andere uit specialisten op het gebied van fiscaliteit,

controletechniek, invordering en de verantwoordelijke manager.

Veranderingen in grote organisaties hebben vaak gevolgen voor verschillende soorten belastingen.

Bijvoorbeeld: de aanschaf van een nieuwe productielijn kan doorwerken in verschillende soorten aangiften.

Maar ook het overnemen of afstoten van 'n bedrijfsonderdeel met veel medewerkers kan gevolgen hebben in bijvoorbeeld de afdracht van loonheffingen.

We gaan graag een zakelijke werkrelatie aan met de grote organisaties én met de adviseurs en accountants die de grote organisatie heeft ingeschakeld.

Zo voeren we bedrijfsgesprekken, waar we ingaan op lopende zaken met een fiscaal belang.

Mochten er onduidelijkheden zijn over de fiscale gevolgen, dan kan de organisatie altijd verzoeken om een vooroverleg.

Wij geven dan vooraf zekerheid over de juiste toepassing van wet- en regelgeving

om achteraf discussies en correcties te voorkomen.

Toezicht op grote organisaties wordt in toenemende mate beïnvloed door mondiale en Europese wet- en regelgeving en door de samenwerking met andere belastingdiensten.

Zo stellen we vast met andere belastingdiensten of de belastingafdracht juist is van internationaal opererende bedrijven.

Zo wisselen we informatie uit met andere belastingdiensten en geven we ook voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving aan de grote organisaties.

Grote organisaties hebben altijd één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst.

Zo streven we naar meer zekerheid vooraf om achteraf discussies te voorkomen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Belastingdienst. Het beeld wordt lichtblauw met heel lichtblauw. Beeldtekst: Meer weten over de Belastingdienst en grote organisaties? Bekijk het volledige Jaarplan 2023 op Belastingdienst.nl.)

DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG

Individuele klantbehandeling voor grote organisaties

Uitgeschreven tekst

In 2024 verwachten we dat ruim 13.000 organisaties en personen bij ons aangifte gaan doen die onder grote organisaties vallen. We onderscheiden deze organisaties naar: 

  • Top: de grootste entiteiten, waaronder de ‘top 100 profit’ en de ‘top 30 publiek’,

de grootste en meest complexe non-profitorganisaties, pensioenfondsen en

publiekrechtelijke instellingen. Hiervan zijn er 134. 

  • Groot: organisaties die aan minimaal twee van de volgende drie criteria
    • voldoen: ze hebben meer dan 250 medewerkers, een omzet van meer dan 40

miljoen euro en activa van meer dan 20 miljoen euro. Voor gemeenten wordt alleen de omvang van de baten getoetst. Hiervan zijn er 4.500

  • Middelgroot: organisaties die aan minimaal twee van de volgende drie criteria

voldoen: ze hebben meer dan 50 medewerkers, een omzet van meer dan

12 miljoen euro en activa van meer dan 6 miljoen euro. Hiervan zijn er 3000

Er zijn ook nog 5400 entiteiten die onder overig vallen. Deze  voldoen niet aan de groottecriteria. 

Met al deze entiteiten wordt een individuele werkrelatie onderhouden. Hiermee doelen wij op: 

▪ Vast aanspreekpunt

▪ Dienstverlening

▪ Vooroverleg

▪ Horizontaal toezicht

▪ Bedrijfsgesprekken

▪ Beoordelen aangifte

▪ Boekenonderzoeken

▪ Bezwaar- en beroep behandeling

▪ Innen

▪ Intensief toezicht

41 procent van onze capaciteit werkt aan de uitvoering, terwijl 59 procent aan de handhaving werkt. Dit zorgt voor 247 miljard euro aan belastingopbrengsten, inclusief namens burgers afgedragen belastingen zoals loonheffing. 

Andere collega's aan het woord

Burgers

Vlog jaarplan burgers 2023

MKB

Vlog jaarplan MKB 2023

Deel deze pagina