Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Maatregelen

De uitbraak van het coronavirus is zeer ingrijpend. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor mensen die aangifte moeten doen of die een toeslag krijgen. De Belastingdienst doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Ondersteuning

Om deze moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen, wil de Belastingdienst burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Het kabinet heeft diverse maatregelen getroffen, denk bijvoorbeeld aan uitstel van betaling of een verlaging van de aanslag. Lees meer over de inhoud en duur van de maatregelen op www.belastingdienst.nl/corona.

Ondernemers en zzp’ers

Voor ondernemers een zzp’ers zijn dit spannende tijden. De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Dit najaar hebben we daarom tienduizenden ondernemers, die gebruik maken van bijzonder uitstel, gebeld om zaken goed te regelen.

Zorgvuldig in contact met burgers en ondernemers

Veiligheid staat voorop: sinds maart 2020 heeft de Belastingdienst daarom bepaalde werkzaamheden die klantcontact vragen opgeschort. Het werk wordt in stappen hervat. De Routekaart corona wijst de weg voor de hervatting van deze werkzaamheden.

Fiscaal dienstverleners

Fiscaal dienstverleners krijgen via hun klanten veel vragen binnen over de steunmaatregelen. Daarom houden we nauw contact met hen, zo hebben we al 5.000 fiscaal dienstverleners gebeld. We willen graag weten of de regelingen duidelijk zijn en of er knelpunten zijn. De Belastingdienst ondersteunt met deze belactie fiscaal dienstverleners zodat zij ondernemers goed kunnen helpen.

Maatschappelijk dienstverleners

Maatschappelijk dienstverleners helpen mensen bij het doen van hun aangifte. Denk aan vakbonden, ouderenbonden, bibliotheken en sociaal raadslieden. Deze ondersteuning is nu vaak niet mogelijk vanwege de richtlijnen om afstand te houden. Samen met de maatschappelijk dienstverleners overleggen we over manieren waarop we hulp bij aangifte in deze tijd goed kunnen organiseren.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangorganisaties waren voor de meeste kinderen gesloten. Ouders of verzorgers ontvingen de gebruikelijke toeslag voor de uren dat hun kinderen naar de opvang zouden gaan, ook als de kinderen thuis blijven. Daarnaast kregen zij een compensatie voor de eigen bijdrage die ze aan de kinderopvang betalen. Inmiddels zijn de  kinderopvangorganisaties gewoon open.

Douane

De Douane blijft haar taken uitvoeren, maar gezondheid van alle betrokkenen staat voorop. Voor de gevolgen van de coronacrisis op douanezaken voor bedrijven is er door de Douane een aantal maatregelen getroffen. Ook op privégebied kan het coronavirus impact hebben, bijvoorbeeld op het gebied van reizen of internationaal verhuizen.

FIOD

De FIOD is samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra alert of partijen misbruik maken van de steunmaatregelen die het kabinet heeft ingevoerd vanwege het coronavirus. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat verdachten snel voor de rechter komen.

Deel deze pagina