Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Routekaart corona: zorgvuldigheid centraal bij hervatten dienstverlening, handhaving en invordering

5 november 2020 16:29

De Belastingdienst hervatte in juli - na de intelligente lockdown – de werkzaamheden in dienstverlening, handhaving en invordering. Als gevolg van nieuwe kabinetsmaatregelen werden deze werkzaamheden na de zomer weer opgeschort. De Routekaart corona wijst de weg voor de hervatting van deze werkzaamheden. "Veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop", stelt MKB-directeur Arno van Dongen, die de afgelopen maanden leiding gaf aan het programma coronamaatregelen Belastingdienst. Hij legt uit wat de nieuwe planning betekent voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst.

Volgens programmamanager coronamaatregelen zijn regelmatige aanpassingen in deze planning bijna onvermijdelijk: “Natuurlijk willen we duidelijk zijn over wat mensen van ons kunnen verwachten: enerzijds over het bieden van ondersteuning, bijvoorbeeld rond de coronasteunmaatregelen en de aangifte. Maar anderzijds ook op het gebied ons toezicht en het betalen van belastingschulden. Maar door het grillige verloop van het virus en de maatregelen die daardoor moeten worden genomen, ontkomen we er bijna niet aan regelmatig onze planning aan te passen. Onze routekaart biedt in ieder geval een leidraad.”

Geen fysieke controle

Het toezicht ‘buiten’ werd half september langzaam weer opgestart nadat activiteiten met direct klantcontact sinds maart grotendeels waren opgeschort. Medewerkers van de Belastingdienst bezochten bedrijven in september onder de strikte voorwaarde dat zij zich aan de  protocollen en werkplannen hielden. Tot 30 september, toen dit proces voor in ieder geval 3 weken werd uitgesteld. Vanwege de zorgelijke situatie rond het virus, is het buitentoezicht op de langere baan geschoven. Arno: “In ieder geval tot december is er geen toezicht op locatie, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie”. Dan gaat het om:

  • Dreigende overschrijding van verjaringstermijnen,
  • Ondermijning of verduistering,
  • rechtbank- en hofzittingen,
  • overige zwaarwegende reden waarom toezicht op locatie niet kan worden uitgesteld.

“Wanneer we weer kunnen starten is erg afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en de besluiten van het kabinet. Op basis van die informatie passen we continu onze routekaart aan. De bijgevoegde routekaart is de stand van vandaag, maar die kan morgen weer anders zijn”, stelt Arno.

Geen hulp bij aangifte

“Naast het buitentoezicht gaat helaas ook fysieke hulp bij aangifte aan particulieren voorlopig niet door,” licht Arno toe. “Kantoren zijn gesloten voor publiek en medewerkers werken thuis. Veiligheid voor burgers, bedrijven en onze medewerkers staat immers voorop. Gelukkig hebben we veel Huba-klanten (Huba staat voor hulp bij de aangifte, red.) al telefonisch kunnen helpen. Maar particulieren die persoonlijk contact echt belangrijk vinden, moeten helaas nog even wachten. Voor deze groep hebben we de uiterste inleverdatum van de aangifte alvast gewijzigd naar 31 december 2020.”

Invordering

“Voor particulieren en voor ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, was een deel van de invorderingsprocessen sinds juli hervat; voor toeslaggerechtigden is dat nog niet het geval”, legt ketenmanager Inning Karin Christophersen uit.

“Herinneringen voor het betalen van openstaande belastingschulden en het versturen van aanmaningen maakten daar onderdeel van uit. Dat doen we zorgvuldig: zeker in deze tijd willen we doelgroepen zo goed mogelijk ondersteunen en voorkomen dat schulden onnodig oplopen.” Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn bepaalde activiteiten, zoals het huisbezoek door deurwaarders, uitgesteld.

Het hervatten van de invordering geldt nog niet voor ondernemers die gebruik maakten van de coronasteunmaatregel ‘Bijzonder uitstel van betalen’. Voor hen komt er een aparte betalingsregeling: De ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen en hoeven daarmee pas vanaf 1 juli 2021 te starten. Het aanvragen of verlengen van het betalingsuitstel kan nog tot 1 januari 2021.

“Gezien de recente gezondheidsmaatregelen van het kabinet, is het niet ondenkbaar dat er in de fiscale regelingen nog iets verandert. Als het nodig is denken we vanuit de Belastingdienst mee over haalbare oplossingen en dragen we zorg voor een zo snel en vloeiend mogelijke uitvoering. Deze tijd vraagt flexibiliteit van ons allemaal”, verduidelijkt Karin.

Bent u benieuwd naar de planning van werkzaamheden? Bekijk de geactualiseerde routekaart. Let op: dit betreft de situatie op 4 november.

De routekaarten

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave. Onder de afbeelding vind je een link naar de uitgeschreven tekst.

Uitgeschreven tekst Routekaart 4 november

Uitgeschreven tekst routekaart hervatten uitvoering burgers

Uitgeschreven tekst routekaart hervatten uitvoering ondernemers

Uitgeschreven tekst Overzicht huidige coronamaatregelen