Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Routekaart corona: zorgvuldigheid centraal bij hervatten dienstverlening, handhaving en invordering

De Belastingdienst hervatte in juli - na de intelligente lockdown - de werkzaamheden in dienstverlening, handhaving en invordering. Als gevolg van nieuwe kabinetsmaatregelen werden deze werkzaamheden na de zomer weer opgeschort. De Routekaart corona wijst de weg voor de hervatting van deze werkzaamheden. "Veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop", stelt MKB-directeur Arno van Dongen, die de afgelopen maanden leiding gaf aan het programma coronamaatregelen Belastingdienst. Hij legt uit wat de nieuwe planning betekent voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst.

Volgens programmamanager coronamaatregelen Arno van Dongen zijn regelmatige aanpassingen in deze planning bijna onvermijdelijk: “Natuurlijk willen we duidelijk zijn over wat mensen van ons kunnen verwachten: enerzijds over het bieden van ondersteuning, bijvoorbeeld rond de coronasteunmaatregelen en de aangifte, maar anderzijds ook op het gebied van toezicht en het betalen van belastingschulden. Echter door het grillige verloop van het virus en de maatregelen die daardoor moeten worden genomen, ontkomen we er niet aan soms onze planning aan te passen. Onze routekaart biedt in ieder geval een leidraad.”

Geen fysieke controle

Het toezicht ‘buiten’ werd in 2020 rond half september langzaam weer opgestart nadat activiteiten met direct klantcontact sinds maart grotendeels waren opgeschort. Medewerkers van de Belastingdienst bezochten bedrijven in september onder de strikte voorwaarde dat zij zich aan de protocollen en werkplannen hielden. Vanwege de zorgelijke situatie rond het virus, is het buitentoezicht sinds 30 september op de langere baan geschoven. Arno: “In ieder geval tot december is er geen toezicht op locatie, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Dan gaat het om:

  • dreigende overschrijding van verjaringstermijnen
  • ondermijning of verduistering
  • rechtbank- en hofzittingen
  • overige zwaarwegende redenen waarom toezicht op locatie niet kan worden uitgesteld

Wanneer we weer kunnen starten is erg afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en de besluiten van het kabinet. Op basis van die informatie passen we continu onze routekaart aan. De bijgevoegde routekaart is de stand van vandaag, maar die kan morgen weer anders zijn."

Het toezicht buiten vindt op dit moment plaats op afstand en via digitale communicatie (telefoon en videobellen via Webex).

Geen hulp bij aangifte

Arno: “Naast het buitentoezicht gaat helaas ook fysieke hulp bij aangifte aan particulieren voorlopig niet door. Kantoren zijn gesloten voor publiek en medewerkers werken thuis. Veiligheid voor burgers, bedrijven en onze medewerkers staat immers voorop. Gelukkig hebben we veel Huba-klanten (Huba staat voor hulp bij de aangifte, red.) al telefonisch kunnen helpen. Maar particulieren die persoonlijk contact echt belangrijk vinden, moeten helaas nog even wachten. Voor deze groep hebben we de uiterste inleverdatum van de aangifte alvast gewijzigd naar 31 december 2020.”

Invordering

Ketenmanager Inning Karin Christophersen: “Voor particulieren en voor ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, was een deel van de invorderingsprocessen sinds juli hervat; voor toeslaggerechtigden is dat nog niet het geval. Herinneringen voor het betalen van openstaande belastingschulden en het versturen van aanmaningen maakten daar onderdeel van uit. Dat doen we zorgvuldig: zeker in deze tijd willen we doelgroepen zo goed mogelijk ondersteunen en voorkomen dat schulden onnodig oplopen. Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn bepaalde activiteiten, zoals het huisbezoek door deurwaarders, uitgesteld.

Het hervatten van de invordering geldt nog niet voor ondernemers die gebruik maakten van de coronasteunmaatregel ‘Bijzonder uitstel van betalen’. Voor hen komt er een aparte betalingsregeling: de ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd om hun belastingschuld af te lossen en hoeven daarmee pas vanaf 1 oktober 2021 te starten. Het aanvragen van het betalingsuitstel kan tot 1 juli 2021. Gezien de recente gezondheidsmaatregelen van het kabinet, is het niet ondenkbaar dat er in de fiscale regelingen nog iets verandert. Als het nodig is denken we vanuit de Belastingdienst mee over haalbare oplossingen en dragen we zorg voor een zo snel en vloeiend mogelijke uitvoering. Deze tijd vraagt flexibiliteit van ons allemaal.”

Bent u benieuwd naar de planning van werkzaamheden? Bekijk de maatregelen en routekaart Belastingdienst.

Deel deze pagina