Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: "Ik bel niet voor het geld, maar voor wat uitleg"

Chris de Beer, Behandelfunctionaris Invordering
Chris de Beer, Behandelfunctionaris Invordering

Het zijn dynamische tijden voor Invordering, de afdeling van de Belastingdienst waar Chris de Beer sinds 2012 werkt in Middelburg. “Het is duidelijk dat er veel onduidelijk is voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Daarom nemen we contact op met hen.

In het voorjaar konden ondernemers bijzonder uitstel aanvragen wanneer zij waren getroffen door corona. Zij hoefden dan in de volgende drie maanden geen belasting te betalen. Dit kon verlengd worden, maar dan moesten ze wel zelf om deze verlenging vragen en voldoen aan bepaalde voorwaarden. In eerste instantie had men hiervoor tot 1 oktober de tijd, maar dat is verlengd t/m 31 december 2020. We geven dus meer tijd. Voor veel ondernemers is dit een lastige tijd en ik merk aan hun reacties dat de informatie in de brieven die we hebben verstuurd niet altijd helemaal duidelijk is.

Actie ‘Inlevend invorderen’

Vanuit Middelburg waren we al langer bezig ‘inlevend in te vorderen. Regelmatig wil men best betalen, maar zijn er omstandigheden die dit lastig maken. Dan is het goed daarover contact te hebben, te weten wat er speelt en waar we kunnen helpen. Door corona is deze groep ineens heel groot geworden. We zien ineens veel ondernemers die doorgaans op tijd betalen en nog nooit met Invordering te maken hebben gehad. Waarschijnlijk omdat deze ondernemers zich onvoldoende realiseerden dat hun betalingsuitstel was afgelopen en ze zélf in actie moesten komen om het betalingsuitstel te verlengen tot en met 31 december 2020.

Landelijke belactie

In september is daarom een landelijke belactie gestart, met als doelgroep 16.000 ondernemers die we voor het eerst tegenkomen in de Invordering. Een deel van deze ondernemers hebben we ook gevraagd of ze mee willen werken aan het onderzoek ‘Inlevend invorderen’. We hopen van hen voor de toekomst te leren wat zij van òns nodig hebben om op tijd te kunnen betalen.

Kijk, om het maar even populair te zeggen: sommige ondernemers doen aan struisvogelpolitiek. En denken dat, als ze een aanslag in een la leggen, deze net als Hans Klok verdwijnt. Tja, dan is de deurwaarder je eerste contact met de Belastingdienst. En dan kan ik begrijpen dat er een weinig inlevend beeld ontstaat van onze dienst.

Stroef en bot, maar ook waardering

In eerste instantie vinden mensen het soms vreemd dat de Belastingdienst belt. Of ze zijn argwanend Zo kreeg ik de directeur van een vissersbedrijf aan de lijn. Het gesprek verliep stroef, aan alles was te merken dat hij geen zin had om mij te spreken. Ik wees hem erop dat hij uitstel had aangevraagd en dat hij kon verlengen, maar dat hij dat nog niet gedaan had. Hij verontschuldigde zich dat hij zo bot deed, omdat hij eerst niet goed wist of hij wel echt met de Belastingdienst van doen had. “Je hoort zoveel over phishing”, zei hij. Bij veel ondernemers die ik aan de lijn heb, wordt het mij helder dat er veel onduidelijk is. Ik zeg dan ook maar meteen: ‘ik bel niet voor het geld, maar voor wat uitleg’.

Echt contact

Bijna allemaal waarderen ze het dat we eerder toenadering zoeken. Het is echt niet zo dat iemand meteen een crimineel is als betalingen op zich laten wachten. Dat wordt met corona wel duidelijk. Nu de economie mondjesmaat lijkt op te veren, zien we een stijging in het aantal betalingen. Maar ja, het is afwachten. Waar het om gaat is dat je ècht contact krijgt en dat je helpt waar de klappen vallen. Ondernemers vinden het doorgaans lastig om met ons in contact te komen. En bij de Belastingtelefoon is het in deze tijden ook erg druk. Met deze belactie draaiden we het om: we belden hèn in plaats van zij òns. Dat werd gewaardeerd.”

Chris de Beer
Behandelfunctionaris Invordering

Meer weten over de coronamaatregelen van de Belastingdienst? kijk dan op de pagina coronamaatregelen voor burgers en bedrijven.

Deel deze pagina