Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Het Kennisnetwerk: een community voor helpers

Het Kennisnetwerk is het online platform voor maatschappelijk intermediairs die mensen helpen met de processen van de Belastingdienst, zoals toeslagen en aangiften. Kennis, ervaring en leren in de praktijk komen hier samen. Het platform onderging een metamorfose. Voor het maatschappelijk werkveld is het belangrijk om één loket te hebben voor vragen en voor informatie. Het Kennisnetwerk voorziet hier nu nog beter in.

Burgers helpen

Burgers die hulp nodig hebben, kloppen met hun vragen aan bij veel verschillende plekken. Denk aan welzijnsorganisaties, maatschappelijke partijen, kleine fiscale dienstverleners en gemeentes of kinderopvangorganisaties. Al deze organisaties helpen burgers met vragen en problemen. Het Kennisnetwerk ondersteunt hen bij deze taak.

Meer kennis delen

Het Kennisnetwerk biedt ruimte aan informatie en ideeën van het maatschappelijk werkveld. Zo draagt het Kennisnetwerk bij aan het uitbreiden en versterken van het netwerk. Veel informatie staat ook op belastingdienst.nl. Maar het Kennisnetwerk brengt alles bij elkaar. Daarnaast maakt het netwerk, waar mogelijk, een vertaalslag voor een betere aansluiting op de doelgroep. In de leeromgeving bereiden helpers zich bijvoorbeeld voor op een hulpvraag, zoals het leren invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Met voorbeelden en zelftesten leren ze de opgedane kennis toepassen. Daarnaast blijven helpers door een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van relevante en actuele informatie. Het Kennisnetwerk is nooit ‘klaar’. In de volgende stap worden de functionaliteiten uitgebreid.

Community voor helpers 

Begin dit jaar is het forum gelanceerd. Het is een community waar helpers aan elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen.  Moderatoren bewaken de fiscale juistheid van de bijdragen. Voor Toeslagen bestond al het Forum Toeslagen Intermediairs. Dit is nu ook overgegaan naar het Kennisnetwerk. Het netwerk heeft een verbindende en faciliterende rol tussen het maatschappelijk werkveld en de Belastingdienst, maar ook tussen de maatschappelijke intermediairs onderling. Een échte community voor helpers. Het startpunt om niet alleen informatie te vragen, maar ook om elkaar te vinden.

Ga naar Het Kennisnetwerk

Deel deze pagina