Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Helpende hand voor fiscaal dienstverleners bij uitstel aangifte

Fiscaal dienstverleners verzorgen elk jaar miljoenen belastingaangiftes voor belastingplichtigen. Aangezien ze al die aangiften niet vóór 1 mei rond kunnen krijgen, is er de beconregeling. Hiermee krijgen ze twaalf maanden extra tijd om aangifte te doen. De Belastingdienst heeft deze regeling onlangs samen met de branche zó herzien, dat de fiscaal dienstverleners voortaan meer zelf achter het stuur zitten om voor het tijdig indienen van aangiftes.

Zo’n 14.000 fiscaal dienstverleners hebben jaarlijks voor 3,3 miljoen aangiftes Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting de zogeheten becon-uitstel nodig. Maar in de praktijk bleek dat meer dan de helft van de fiscaal dienstverleners bij het einde van de uitstelperiode nog meer dan 5 procent van de aangiftes moet inleveren. Het kan gevolgen hebben voor de belastingplichtige als de aangifte na de uiterste inleverdatum wordt ingediend.  Die kan dan bijvoorbeeld geen uitstel van betaling meer aanvragen of verzuimboetes krijgen. 

Wanneer gaat de nieuwe regeling in? De aangepaste regeling geldt voor de aangiften over het belastingjaar 2022. Voor het belastingjaar 2021 kunnen de fiscaal dienstverleners nu al minimaal 4 maanden aanvullend uitstel krijgen als ze het verzoek vóór 1 april 2023 aanvragen. Doen ze dat tussen 1 en 30 april 2023, dan kunnen ze ten minste 2 maanden aanvullend uitstel krijgen.

Daarom begon de Belastingdienst in 2019 met een herziening van de beconregeling. Dit deden we in nauwe samenwerking met de 5 koepelorganisaties voor fiscaal dienstverleners en de ontwikkelaars van aangiftesoftwareprogramma’s.

Controle naar consulenten zelf

John Persoon, van de koepelorganisatie NOAB: “De software die fiscaal dienstverleners gebruiken is zo aangepast dat de voortgang prima te volgen is voor onze consulenten. In het verleden lag de controle op het tijdig indienen van aangiften bij de Belastingdienst. Nu hebben we samen besloten de verantwoordelijkheid bij de fiscaal dienstverlener zélf neer te leggen. Die moet niet afwachten, maar zelf in de gaten houden dat hij de aangiften op tijd indient. Fiscaal dienstverleners hebben commerciële software om het uitstel aan te kunnen vragen. In nauwe samenwerking met de Belastingdienst en de softwareleveranciers is de software zodanig aangepast dat de voortgang prima te volgen is voor de consulenten.”

Ondersteuning vanuit de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bij de nieuwe aanpak van de uitstelregeling veel meer een ondersteunende rol. John van Erp, landelijk coördinator FD-benadering bij de Belastingdienst: “In plaats van fiscaal dienstverleners te waarschuwen als ze te laat zijn, zetten we onze mensen nu in om bij fiscaal dienstverleners met de grootste achterstanden na te gaan wat er nodig is om aan de beconregeling te voldoen. We bellen ze en gaan bij ze langs om ze te informeren. Natuurlijk kunnen fiscaal dienstverleners bij vragen ook zelf contact opnemen.”

De fiscaal dienstverleners worden via berichten op het Forum Fiscaal Dienstverleners, op de website van de Belastingdienst en de informatiekanalen van de koepels voor fiscaal dienstverleners actief geïnformeerd over deze vernieuwing.

Vragen over dit artikel?

Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst. Bent u niet van de media, maar wilt u wel contact met ons? Ga dan naar contact op maat.

Deel deze pagina

Op deze pagina