Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: “Digitale toegankelijkheid krijgt nu meer aandacht"

Ook voor mensen die blind zijn, slecht zien of een lichamelijke of gehoorbeperking hebben, wil de Belastingdienst goed digitaal toegankelijk zijn. Het team ‘Digitale toegankelijkheid keteninteractie’ jaagt daarvoor verbeteringen aan, binnen de hele organisatie. Teamvoorzitter is Marinus Rubingh. Hij vertelt in zijn blog hoe hij en zijn collega’s daaraan werken.

Een richtlijn van de Europese Unie (EU) schrijft voor dat overheidsorganisaties op 23 september jl. in een toegankelijkheidsverklaring moesten aantonen in welke mate zij digitaal toegankelijk waren. Dat is enorm belangrijk. In Nederland leeft, als je laaggeletterde mensen meetelt, 26% van de bevolking met een beperking. Onze diensten moeten even bruikbaar zijn voor hen als voor mensen zonder functiebeperking. Zij mogen niet afhankelijk zijn van anderen om met de overheid te communiceren.

In aanloop naar die mijlpaal bepaalden we als team welke digitale producten we qua techniek en content moesten onderzoeken. Op basis van dat onderzoek zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Hierin staan de genomen en nog te nemen maatregelen. Het was een mooi moment toen we 23 september de verklaringen hadden afgerond en de deadline haalden. Op basis van de onderzoeken die erna plaatsvonden, zijn we verdergegaan met maatregelen ter verbetering van de dienstverlening.

Stoel van de klant

Als project- en implementatiemanager werk ik aan 4 projecten. Digitale toegankelijkheid is een van de interessantste. Ik leer tegen welke problemen mensen met een beperking allemaal aanlopen. Door deze ervaringen kan ik mij makkelijker in hen verplaatsen. Je gaat op de stoel van de klant zitten. Stel, je bent blind en je leest met het hulpmiddel ‘screenreader’ de invulvelden. Eerder hoorde je als bezoeker op de site van de Belastingdienst dan ‘invulveld 1’, invulveld 2’. Nu is dat veranderd in ‘invulveld naam’, ‘invulveld adres’. Of stel, je hebt een lichamelijke beperking en kunt de muis niet bedienen. Dan is het belangrijk dat je met de enterknop door een tekst kunt lopen.

Digitale overheid

Overigens is die vervanging van de muis ook handig als je geen beperking hebt, maar tijdelijk met een hand in het gips zit. Er zijn meer verbeteringen die alle bezoekers van de site ten goede komen. Voor slechtzienden vergrootten we het contrast. Dat is ook prettig voor mensen zonder beperking. Als ze bijvoorbeeld buiten op een zonnige dag de website op hun mobiel bekijken.

Die veranderingen bedachten we niet zelf. We deden veel kennis op via Logius, de rijksorganisatie die producten en diensten ontwikkelt voor de digitale overheid. Daarnaast hebben we ondersteuning ingehuurd via externe, deskundige organisaties.

Mijlpaal

We zijn er nog niet. De tweede mijlpaal komt in zicht. De EU-richtlijn schrijft voor dat we op 23 juni 2021 ook voor onze apps moeten verklaren in welke mate die digitaal toegankelijk zijn. Daar doen we nu onderzoek naar. Uitgangspunt is dat ook onze apps digitaal toegankelijk worden.

Je ziet binnen de hele organisatie een omwenteling. Digitale toegankelijkheid krijgt nu meer aandacht. We houden er nu bijvoorbeeld meteen rekening mee met de bouw van nieuwe applicaties of websites. We raken zo allemaal steeds meer doordrongen van het belang van digitale toegankelijkheid.

Marinus Rubingh, Project- en Implementatiemanager Klantinteractie & -services

Heb je interesse om te werken bij de Belastingdienst? Bekijk dan onze vacatures op werken.belastingdienst.nl.

Categorie :

Deel deze pagina