Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: "Aanpak betaalkaartfraude levert schatkist 28 miljoen euro op"

Geld op een buitenlandse rekening zetten om belasting te ontduiken, wordt steeds minder aantrekkelijk. Projectleider Brenda Peeters over de aanpak van fraude met debet-creditcards en de succesvolle samenwerking tussen Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de FIOD. "De belangrijkste winst is de preventieve werking die hier vanuit gaat."

Iedereen die in Nederland inkomsten heeft uit werk, of vermogen erft, betaalt daarover belasting. Van die belastingen worden allerlei gemeenschappelijke voorzieningen betaald, zoals goede gezondheidszorg, scholen, ons wegennet en uitkeringen. Sommige mensen willen echter liever geen belasting betalen en brengen hun geld daarom naar het buitenland. Dat noemen we verhuld vermogen; vermogen dat niet bij de Belastingdienst wordt opgegeven.

Intensieve samenwerking

We speuren sinds 2001 volop naar dit verhuld vermogen en inkomen dat niet is aangegeven. Bij het project 'debet-creditcards' (onderdeel van het programma Verhuld Vermogen) kijken we specifiek naar uitgaven die belastingplichtigen in Nederland doen met een betaalkaart die ze in het buitenland hebben aangeschaft en die gekoppeld is aan een buitenlandse rekening. Mogelijk willen zij hun vermogen uit het zicht van de fiscus houden en hebben het daarom op een buitenlandse rekening gezet. In dit project werken we intensief samen met het OM en de FIOD.

Transactiegegevens

Het begint altijd bij de Belastingdienst. Wij vragen transactiegegevens op bij bedrijven die betalingen verwerken tussen bijvoorbeeld winkels en banken. Daarbij kijken we naar het uitgavepatroon; gaat het om hoge bedragen, zijn de uitgaven gedaan bij bedrijven die bijzondere spullen verkopen, hoe vaak en wanneer is de kaart gebruikt? We hebben dan nog geen namen en zelfs geen kaartnummers. Als Belastingdienst hebben we de bevoegdheid om een derdenonderzoek in te stellen. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf inzage vragen in de administratie waardoor we transacties aan de hand van bijvoorbeeld een factuur, een kopie van een paspoort of een bezorgadres, kunnen herleiden tot degene die de kaart heeft gebruikt. Een behandelaar van het programma Verhuld Vermogen beoordeelt vervolgens de aangifte(s) aan de hand van de informatie.

Strafrechtelijke vervolging

Als de behandelaar een vermoeden heeft van een fiscaal delict, dan komen het OM en de FIOD in beeld. Zij kijken of de betreffende persoon strafrechtelijk moet worden vervolgd. Maar het kan ook andersom: dat de FIOD en het OM bij ons gegevens opvragen. Als zij tegen belastingzaken aanlopen, wordt een dossier ook wel aan ons overgedragen.

We zijn nu bijna klaar met het behandelen van de eerste pluk aan transactiegegevens. Hier zijn tientallen strafzaken uit voortgekomen en er zijn ook behoorlijke straffen opgelegd. Daarnaast leverde project tot nu toe ongeveer 28 miljoen euro aan belastinggeld op. De belangrijkste winst is echter de preventieve werking die hier vanuit gaat: het verhullen van vermogen loont niet.

Openheid van zaken

Het liefst wikkelen we een zaak af in goed overleg met de belastingplichtige. Als iemand niet meewerkt, is het voor ons lastiger om direct tot heffing over te gaan en daadwerkelijk te innen. Het gaat dan vaak om bijzondere situaties of om zaken waarbij grote financiële belangen spelen. Veel van deze zaken krijgen dan ook een strafrechtelijk vervolg. Een goede samenwerking met FIOD en OM is daarbij cruciaal. Een mooi voorbeeld is een zaak waarbij meerdere personen betrokken waren. Het OM was bereid de strafzaken tegen de verdachten te seponeren. Voorwaarde was wel dat eerst volledige openheid van zaken moest worden gegeven én dat een vaststellingsovereenkomst (regeling) moest worden gesloten met de Belastingdienst. Deze zaak leverde de schatkist onlangs enkele miljoenen euro’s op. Door de intensieve samenwerking met OM en FIOD is de pakkans veel groter en loont het hebben van vermogen verhullen steeds minder.

Brenda Peeters
Projectleider aanpak debet-creditcards

Deel deze pagina